biznes

Biznes – zapożyczenie z języka angielskiego (business), które oznacza działalność gospodarczą.