deklaracje podatkowe

W powszechnym rozumieniu najczęściej przyjmuje się, że deklaracje są to wszelkiego rodzaju informacje przekazywane organom podatkowym na ściśle określonych drukach. I to potoczne rozumienie pojęcia deklaracji podatkowych zbieżne jest z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Artykuł 3 pkt 5 tej ustawy przez pojęcie „deklaracja” nakazuje rozumieć również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.


 • ... r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy ... wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

  Stare druki formularzy deklaracji dotyczących podatku akcyzowego mogą być stosowane nie dłużej niż do 30 czerwca 2014 r.

  czytaj więcej

 • ... rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy ... wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

  czytaj więcej

 • ... r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy ... wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

  Poza nowymi deklaracjami dopuszczalne będzie stosowanie starych wzorów deklaracji podatkowych, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. Będzie to możliwe do wyczerpania nakładów, ale nie ...

  czytaj więcej

 • Obowiązują nowe deklaracje podatkowe VAT

  ... z nowymi wzorami deklaracji dla celów rozliczenia ... także z nową deklaracją VAT-7D. Wzory ... 1 grudnia. Podstawowa deklaracja VAT-7 ... towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Możliwość ta jest ... stosowania procedury uproszczonej. DEKLARACJE PODATKOWE VAT • VAT-7 ... • VAT-12 - Skrócona deklaracja podatkowa dla podatku VAT ... w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od ...

  czytaj więcej

 • Nadchodzi rewolucja w <strong>deklaracjach</strong> <strong>podatkowych</strong>

  Nadchodzi rewolucja w deklaracjach podatkowych

  ... zmiany w składaniu deklaracji podatkowych przez podatników i ... mieli możliwość przesyłania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych ... mieli obowiązek składania deklaracji PIT-4R, PIT ... informacje IFT-2, deklaracje CIT-8, CIT ... obowiązku składania deklaracji w formie ... niż 5 osób. Deklaracje podatkowe składane za pośrednictwem ... następującego po roku podatkowym;- dla deklaracji elektronicznej – z końcem ...

  czytaj więcej

 • Łatwiej będzie można przesyłać e-<strong>deklaracje</strong> <strong>podatkowe</strong>

  Łatwiej będzie można przesyłać e-deklaracje podatkowe

  ... udoskonaleniami systemu e-Deklaracje, aby zminimalizować liczbę ... i płatników składających deklaracje drogą elektroniczną. Taką ... formalny w e-deklaracji, nie mogą jej ... spacja, system e-Deklaracje jej nie przyjmie. ... się być wysyłanie deklaracji podatkowych wprost z systemów ... z systemem e-Deklaracje. Od 1 lipca ... z systemem e-Deklaracje. Ministerstwo odniosło się ...

  czytaj więcej

 • Jakie są skutki dokonania korekty <strong>deklaracji</strong> <strong>podatkowych</strong>

  Jakie są skutki dokonania korekty deklaracji podatkowych

  ... odkrył błędy w deklaracji podatkowej, ma prawo ją ... również płatnicy (np. deklaracji PIT-11) czy ... wpisane w pierwotnej deklaracji. Mogą jednak obejmować ... nowej deklaracji z zaznaczeniem, ... do zmiany Korekta deklaracji podatkowej pod względem przychodów ... . rocznie. Do korekty deklaracji podatkowej należy dołączyć pismo ... orzekł, że przepisy podatkowe dotyczące korekt deklaracji nie mogą różnicować ...

  czytaj więcej

 • Po korekcie deklaracji możliwe postępowanie podatkowe

  ... kontrola i postępowanie podatkowe. W trakcie kontroli ... uwzględnił w korecie deklaracji VAT-7. Po tym zdarzeniu organ podatkowy wszczął postępowanie. ... po złożeniu korekty deklaracji organ podatkowy może wszcząć postępowanie. ... ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która ... sprawie wszczęcia postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli podatkowej. Nie zakazuje on ...

  czytaj więcej

 • Jak właściwie korygować <strong>deklaracje</strong> <strong>podatkowe</strong>

  Jak właściwie korygować deklaracje podatkowe

  MIROSŁAW MICHNA doradca podatkowy, partner, Doradztwo Podatkowe KPMG Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej podatek wykazany w deklaracji podatkowej jest podatkiem do ... pierwotnie wykazany w deklaracji podatkowej podatek podlega korekcie, ... deklaracji następuje przez złożenie deklaracji ... dla celów rozliczenia podatkowego. Korekty deklaracji za podatnika może ... obowiązującymi wymaganiami. Organ podatkowy może skorygować deklarację, jeżeli zmiana wysokości ...

  czytaj więcej

 • Sejm za ułatwieniami dot. składanie elektronicznych deklaracji podatkowych

  ... precyzują też zasady składania deklaracji drogą elektroniczną w naszym ... od głosu. Nowelizacja ordynacji podatkowej i ustawy o opłacie ... przezpodatnika do podpisywania elektronicznych deklaracji, np. doradcompodatkowym. Prostsza ... udzielaniapełnomocnictw do składania deklaracji drogą internetową. Obecnie, żeby złożyć deklaracje podatkowe w formie elektronicznejtrzeba zawiadomić ... wskazaćupoważnionych do składania deklaracji w tej formie ...

  czytaj więcej

 • Korekta <strong>deklaracji</strong> <strong>podatkowej</strong> może nie uchronić przed karą

  Korekta deklaracji podatkowej może nie uchronić przed karą

  ... wskutek złożenia korekt deklaracji podatkowych określonej w art. ... skarbowe: błąd w deklaracji (art. 56 par. ... skarbowej, złożył korektę deklaracji oraz zapłacił należności ... prawnie skuteczną korektę deklaracji i uiścił zaległy ... ze złożeniem korekt deklaracji podatkowych już po ujawnieniu ... złożył skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem ... , spowoduje, że korekta deklaracji i ...

  czytaj więcej

 • Od 1 stycznia 2013 r. można składać <strong>deklaracje</strong> <strong>podatkowe</strong> za 2012 rok (NIEWIDOCZNE)

  Od 1 stycznia 2013 r. można składać deklaracje podatkowe za 2012 rok (NIEWIDOCZNE)

  ... urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego ... w danym roku podatkowym. "Zeznanie to składa ... następującego po roku podatkowym, czyli za rok ... rozpoczynającym składanie zeznań podatkowych za 2012 r. ... pięć wzorów zeznań podatkowych: PIT-36, PIT ... też, że zeznanie podatkowe PIT-37 ... opodatkowaniu według skali podatkowej. Zeznanie podatkowe PIT-38 adresowane ...

  czytaj więcej

 • Korektę <strong>deklaracji</strong> <strong>podatkowej</strong> w imieniu upadłej spółki składa syndyk

  Korektę deklaracji podatkowej w imieniu upadłej spółki składa syndyk

  ... ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej ma dokonać korekty deklaracji podatkowej wystawionej przed datą ogłoszenia upadłości. Czy ... w likwidacji? Sąd wyjaśnił, że korekta deklaracji będzie skuteczna, gdy czynności tej dokona ... do masy upadłości. W rezultacie korekty deklaracji, z której wynika zaległość podatkowa, nie może dokonać ...

  czytaj więcej

 • <strong>Deklaracje</strong> <strong>podatkowe</strong> tylko przez internet. Tysiące firm kupią e-podpis

  Deklaracje podatkowe tylko przez internet. Tysiące firm kupią e-podpis

  ... do urzędu skarbowego deklaracje i informacje związane ... z systemu e-Deklaracje nie korzysta więcej ... Marii Kukawskiej, doradcy podatkowego w Stone & Feather ... ZUS obsługa kwestii podatkowych może wymagać wyposażenia ... dla celów składania deklaracji do urzędu skarbowego ... przesyłania dla nich deklaracji – przyznaje rozmówczyni. Koszty ... Ernest Frankowski, doradca podatkowy, starszy menedżer w ... przez internet, deklaracje będzie można ...

  czytaj więcej

 • Kolejne elektroniczne <strong>deklaracje</strong> <strong>podatkowe</strong> od października bez e-podpisu

  Kolejne elektroniczne deklaracje podatkowe od października bez e-podpisu

  ... wysyłaniu przez internet deklaracji: VAT-7, VAT ... projektu napisano, że deklaracje te będą mogły ... września 2012 r. (deklaracje VAT-7, VAT ... po tym dniu (deklaracja PCC-3), tj. ... można składać korekty deklaracji VAT-7, VAT ... r. oraz korekty deklaracji PCC-3 związane ... , że system e-Deklaracje działa od 1 ... składanie zeznań podatkowych przez interent ...

  czytaj więcej

 • W tym roku nawet połowa <strong>deklaracji</strong> <strong>podatkowych</strong> wpłynie drogą elektroniczną

  W tym roku nawet połowa deklaracji podatkowych wpłynie drogą elektroniczną

  ... klient w administracji podatkowej, skarbowej czy celnej ... jest zestawienie w deklaracji podatków, z których ... zdjęcie główne Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną szybko ... złożono jedynie 500 deklaracji. W pierwszym miesiącu ... 2,5 mln deklaracji. Jak podkreśla Jacek ... 8-10 mln deklaracji, czyli około ... z tym wydruk deklaracji podatkowej będzie służył obywatelowi ...

  czytaj więcej

 • deklaracje podatkowe

  ... przyjmuje się, że deklaracje są to wszelkiego ... informacje przekazywane organom podatkowym na ściśle określonych ... potoczne rozumienie pojęcia deklaracji podatkowych zbieżne jest z ... 1997 r. Ordynacja podatkowa. Artykuł 3 pkt ... przez pojęcie „deklaracja” nakazuje rozumieć ... inkasenci. Samoobliczanie podatku Deklaracje podatkowe związane z konkretnymi ... w polskim systemie podatkowym. Samych wzorów deklaracji PIT – uwzględniając różnego ...

  czytaj więcej

 • Nowe wzory deklaracji podatkowych dla przedsiębiorców

  W deklaracji trzeba podać ilość surowca zużytego ... złożyć końca sierpnia każdego roku. Deklarację składa prezesowi Agencji Rynku Rolnego ... celu wprowadzenia go do obrotu. Deklaracji tej nie muszą składać osoby ... hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego są klasyfikowane jako ... są opodatkowane na zasadach ogólnych. Deklarację podatkową w tym zakresie PIT-36 ...

  czytaj więcej

 • Fiskus ma nawet 10 lat na sprawdzenie straty wykazanej w <strong>deklaracji</strong> <strong>podatkowej</strong>

  Fiskus ma nawet 10 lat na sprawdzenie straty wykazanej w deklaracji podatkowej

  ... Przepis art. 24 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. ... jej od dochodu. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z ... ciągu kolejnych 5 lat podatkowych, to organy podatkowe mogą określić wysokość straty ... Borkowska-Chojnacka, ekspert podatkowy w Grant Thornton. ... granicę ingerencji organu podatkowego w wysokość zadeklarowanej ... wysokości przez organ podatkowy nie wygasa z ...

  czytaj więcej

 • <strong>Deklaracje</strong> <strong>podatkowe</strong>: Fiskus wypowiada się też w sprawie podpisu

  Deklaracje podatkowe: Fiskus wypowiada się też w sprawie podpisu

  ... o to, kto powinien podpisywać składane przez nią deklaracje VAT-7 i CIT-8. Uważała, że podpis ... odpowiedzi. Uznał, że pytanie spółki nie dotyczy kwestii podatkowych. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ... było związane z podatkami, bo tylko skuteczne złożenie deklaracji pozwala spółce wywiązać się z obowiązków wobec ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne