PCC

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu PCC. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące PCC.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • GPW: WIG 20 zakończył sesję pod kreską. Najmocniej w dół Lotos i Orange Polska

  GPW: WIG 20 zakończył sesję pod kreską. Najmocniej w dół Lotos i Orange Polska

  Indeks WIG 20 spadł w środę na zamknięciu sesji o 0,65 proc., choć w trakcie notowań przekraczał 1.950 pkt. i był na najwyższym poziomie od kwietnia tego roku. Osłabienie sentymentu pojawiło się przed godz. 16 i dotknęło większość dużych spółek na GPW. Najmocniej spadły ostatecznie notowania Lotosu i Orange Polska.

  czytaj więcej

 • Sprawy, które mają szansę na rozstrzygnięcie w 2017 r.

  Sprawy, które mają szansę na rozstrzygnięcie w 2017 r.

  Na decyzję trybunału w Luksemburgu czekają zarówno gminy, producenci ciastek i piw smakowych, artyści, jak i sprzedawcy zwracający VAT podróżnym. NSA powinien się natomiast zająć komornikami, inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi i trwającym od lat sporem o podatek u źródła.

  czytaj więcej

 • Kalendarz podatnika. Terminy, o których musisz pamiętać w 2017 roku

  Kalendarz podatnika. Terminy, o których musisz pamiętać w 2017 roku

  Rok 2017 to czas zmian w systemie podatkowym. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług czy podatku od dochodów osób fizycznych i prawnych modyfikuje niektóre przepisy stanowiące także o terminach kluczowych dla podatników. Sprawdź, do kiedy uiszczać płatności, składać niezbędne oświadczenia i deklaracje podatkowe w 2017 roku.

  czytaj więcej

 • Naczelny Sąd Administracyjny ma wątpliwość, czy spółka jawna nie jest kapitałowa

  Naczelny Sąd Administracyjny ma wątpliwość, czy spółka jawna nie jest kapitałowa

  Dopiero uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnie, czy przy przekształceniu spółki kapitałowej w jawną trzeba zapłacić daninę od tej części wkładu, która wcześniej nie była opodatkowana.

  czytaj więcej

 • NSA: 20 proc. PCC od pożyczki także przed przedawnieniem

  NSA: 20 proc. PCC od pożyczki także przed przedawnieniem

  Po raz kolejny NSA potwierdził, że jeśli podatek od pożyczki nie zostanie zapłacony przed wszczęciem kontroli, to trzeba go będzie uregulować według sankcyjnej stawki.

  czytaj więcej

 • Andrzejak: Na rynku nieruchomości komercyjnych zapanowała niepewność

  Andrzejak: Na rynku nieruchomości komercyjnych zapanowała niepewność

  Decyzja fiskusa o przekwalifikowaniu przedmiotu transakcji może oznaczać spór między samymi kontrahentami. Chodzi przede wszystkim o wysokość ceny oraz zasadność wliczenia do niej VAT przez zbywcę - mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Andrzejak, radca prawny, doradca podatkowy, partner kierujący zespołem VAT w Kancelarii SK&S.

  czytaj więcej

 • Formalności i obowiązki przy zakupie mieszkania

  Formalności i obowiązki przy zakupie mieszkania

  Nabycie własnego mieszkania to złożona transakcja, która wymaga dopełnienia kilku formalności. Nie obędzie się przy tym bez wizyty u notariusza. Zakup z rynku wtórnego od osoby prywatnej zobowiązuje do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (nowe mieszkanie od dewelopera jest wolne od te daniny). Dodatkowe koszty pojawiają się przy kupnie na kredyt (założenie lub zmiana treści hipoteki). 

  czytaj więcej

 • Nowe zasady opodatkowania aportów wnoszonych do spółek kapitałowych. Zapomniano jednak dostosować przepisy

  Nowe zasady opodatkowania aportów wnoszonych do spółek kapitałowych. Zapomniano jednak dostosować przepisy

  Ustawodawca zmienił od 2017 r. zasady opodatkowania aportów wnoszonych do spółek kapitałowych. Zapomniano jednak dostosować przepisy dotyczące zasad ustalania kosztów uzyskania.

  czytaj więcej

 • Ministerstwo Finansów wyjaśnia podatkowe skutki zbycia udziałów

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia podatkowe skutki zbycia udziałów

  Kto sprzedaje udziały objęte w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, ma prawo odjąć od przychodu koszt, ale nie wyższy niż wartość wniesionych wcześniej składników majątku.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż nieruchomości: Czy fiskus będzie jeszcze kwestionował VAT, żeby zarobić na PCC

  Sprzedaż nieruchomości: Czy fiskus będzie jeszcze kwestionował VAT, żeby zarobić na PCC

  Trwa spór o skutki sprzedaży nieruchomości komercyjnych: czy mają być objęte podatkiem od towarów i usług, czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  czytaj więcej

 • Fiskus wydał ponad 34 tysiące interpretacji

  Fiskus wydał ponad 34 tysiące interpretacji

  Podatnicy mieli w ubiegłym roku mniej pytań do organów podatkowych niż w 2015 r. Liczba wydawanych interpretacji indywidualnych spadła o 3,5 tys. (w 2015 r. było ich ponad 37,7 tys.).

  czytaj więcej

 • Dla celów PCC liczy się umowa, a nie jej wykonanie

  Dla celów PCC liczy się umowa, a nie jej wykonanie

  Firma, która zerwała kontrakt na zakup gazu i odebrała tylko część towaru, i tak musi uregulować podatek od czynności cywilnoprawnych od całej kwoty, na którą się umówiła – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Nadpłatę w VAT można zaliczyć na poczet PCC

  Nadpłatę w VAT można zaliczyć na poczet PCC

  Nadwyżka w VAT, akcyzie, PIT i CIT może zostać zaliczona na zaległość w podatkach od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz z karty podatkowej – wynika z odpowiedzi udzielonej DGP przez wydział informacji sądowej NSA.

  czytaj więcej

 • Fiskus może odmówić zwrotu VAT tylko, jeśli budżet poniósł stratę

  Fiskus może odmówić zwrotu VAT tylko, jeśli budżet poniósł stratę

  Fiskus może odmówić zwrotu VAT nawet za okres sprzed obowiązywania klauzuli nadużycia prawa. Ale musi udowodnić, że podatnik osiągnął korzyść, a budżet poniósł stratę.

  czytaj więcej

 • Zakupy powyżej 1000 zł nadal z PCC

  Zakupy powyżej 1000 zł nadal z PCC

  Kupujący rzecz ruchomą o wartości przekraczającej 1000 zł będą płacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w tym zakresie, bo ucierpiałyby na tym finanse gmin.

  czytaj więcej

 • Legalizacja pożyczki tylko z sankcyjną stawką

  Legalizacja pożyczki tylko z sankcyjną stawką

  Podatnik, który w trakcie czynności sprawdzających powoła się na otrzymanie nieopodatkowanej wcześniej pożyczki, nie uniknie 20-proc. podatku – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Pierwsze zasiedlenie: W jaki sposób opodatkować VAT sprzedaż budynku wynajmowanego częściowo

  Pierwsze zasiedlenie: W jaki sposób opodatkować VAT sprzedaż budynku wynajmowanego częściowo

  Sprzedaż budynków lub ich części jest zasadniczo zwolniona z VAT. Jednak jeśli odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, zasada ta nie obowiązuje. Zdaniem NSA polski ustawodawca niesłusznie zawęził definicję pierwszego zasiedlenia wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Przepisy unijne nie zawierają takiego zawężenia. I choć fiskus ostatnio szerzej interpretuje przepisy, to wciąż nie wiadomo, czy i kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia. Jak postąpić, gdy warunki dla zwolnienia z VAT są spełnione wyłącznie w odniesieniu do części nieruchomości? Odpowiedzi przyniesie dopiero wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, do którego trafiły te pytania.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż ogródka działkowego bez konieczności płacenia PIT

  Sprzedaż ogródka działkowego bez konieczności płacenia PIT

  Milion działkowców może odetchnąć z ulgą. Nie muszą uiszczać podatku dochodowego od zbycia altanki, drzew i krzewów, jeśli od ich wzniesienia i zasadzenia minęło pół roku – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników