PCC

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu PCC. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące PCC.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Nadpłatę w VAT można zaliczyć na poczet PCC

  Nadpłatę w VAT można zaliczyć na poczet PCC

  Nadwyżka w VAT, akcyzie, PIT i CIT może zostać zaliczona na zaległość w podatkach od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz z karty podatkowej – wynika z odpowiedzi udzielonej DGP przez wydział informacji sądowej NSA.

  czytaj więcej

 • Fiskus może odmówić zwrotu VAT tylko, jeśli budżet poniósł stratę

  Fiskus może odmówić zwrotu VAT tylko, jeśli budżet poniósł stratę

  Fiskus może odmówić zwrotu VAT nawet za okres sprzed obowiązywania klauzuli nadużycia prawa. Ale musi udowodnić, że podatnik osiągnął korzyść, a budżet poniósł stratę.

  czytaj więcej

 • Zakupy powyżej 1000 zł nadal z PCC

  Zakupy powyżej 1000 zł nadal z PCC

  Kupujący rzecz ruchomą o wartości przekraczającej 1000 zł będą płacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w tym zakresie, bo ucierpiałyby na tym finanse gmin.

  czytaj więcej

 • Legalizacja pożyczki tylko z sankcyjną stawką

  Legalizacja pożyczki tylko z sankcyjną stawką

  Podatnik, który w trakcie czynności sprawdzających powoła się na otrzymanie nieopodatkowanej wcześniej pożyczki, nie uniknie 20-proc. podatku – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Pierwsze zasiedlenie: W jaki sposób opodatkować VAT sprzedaż budynku wynajmowanego częściowo

  Pierwsze zasiedlenie: W jaki sposób opodatkować VAT sprzedaż budynku wynajmowanego częściowo

  Sprzedaż budynków lub ich części jest zasadniczo zwolniona z VAT. Jednak jeśli odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, zasada ta nie obowiązuje. Zdaniem NSA polski ustawodawca niesłusznie zawęził definicję pierwszego zasiedlenia wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Przepisy unijne nie zawierają takiego zawężenia. I choć fiskus ostatnio szerzej interpretuje przepisy, to wciąż nie wiadomo, czy i kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia. Jak postąpić, gdy warunki dla zwolnienia z VAT są spełnione wyłącznie w odniesieniu do części nieruchomości? Odpowiedzi przyniesie dopiero wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, do którego trafiły te pytania.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż ogródka działkowego bez konieczności płacenia PIT

  Sprzedaż ogródka działkowego bez konieczności płacenia PIT

  Milion działkowców może odetchnąć z ulgą. Nie muszą uiszczać podatku dochodowego od zbycia altanki, drzew i krzewów, jeśli od ich wzniesienia i zasadzenia minęło pół roku – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

  czytaj więcej

 • Sprzedaż ogródka działkowego bez PIT

  Sprzedaż ogródka działkowego bez PIT

  To już niemal pewne. Fiskus nie pobierze podatku dochodowego od zbycia altanki, drzew czy krzewów, jeśli od ich wzniesienia i zasadzenia minęło pół roku.

  czytaj więcej

 • Rozwiązanie umowy dożywocia bez PCC

  Rozwiązanie umowy dożywocia bez PCC

  Jeżeli na skutek rozwiązania umowy o dożywocie dochodzi do zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości, to nie powstaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż działki po podziale majątku

  Jak rozliczyć sprzedaż działki po podziale majątku

  PROBLEM: W ramach wspólnoty małżeńskiej podatnicy posiadają dwie jednakowe działki zakupione w 1988 r. W 2014 r. małżonkowie dokonali częściowego podziału majątku, według którego jedna nieruchomość przypadła w całości mężowi, a druga żonie. Która data posiadania jest brana pod uwagę przy sprzedaży – z 1988 r. czy z 2014 r.? Jak w takiej sytuacji rozliczyć zbycie działki? Co z PCC od takiej transakcji? ⒸⓅ

  czytaj więcej

 • Podatki lokalne: Rolnicy walczą o szersze zwolnienie z PCC

  Podatki lokalne: Rolnicy walczą o szersze zwolnienie z PCC

  Przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych dyskryminują rolników z południowo-wschodniej Polski – twierdzą Krajowa Rada Izb Rolniczych i Małopolska Izba Rolnicza.

  czytaj więcej

 • Przy sprzedaży ogródka działkowego nie trzeba płacić PIT. Zapłacony podatek można odzyskać [WZÓR WNIOSKU]

  Przy sprzedaży ogródka działkowego nie trzeba płacić PIT. Zapłacony podatek można odzyskać [WZÓR WNIOSKU]

  Fiskus nie pobierze podatku dochodowego od zbycia altanki, drzew czy krzewów, jeśli od ich wzniesienia i zasadzenia minęło pół roku. Potwierdzają to liczne interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Brak zarejestrowania spółki to jeszcze nie powód niepobrania daniny

  Brak zarejestrowania spółki to jeszcze nie powód niepobrania daniny

  Notariusz, który sporządza umowę spółki, np. komandytowej, musi pobrać PCC od wspólników – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • PCC od przekształceń wciąż pod znakiem zapytania

  PCC od przekształceń wciąż pod znakiem zapytania

  Czy przejście spółki kapitałowej w osobową jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Nadal nie ma co do tego pewności, i to mimo uchwały NSA.

  czytaj więcej

 • Nie każde wsparcie od rodziny to darowizna lub pożyczka

  Nie każde wsparcie od rodziny to darowizna lub pożyczka

  Rodzina nie musi obawiać się o podatek od wzajemnej pomocy, jeśli świadczenia są wzajemne i ekwiwalentne – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Inspekcji Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Firmowy przelew także z prywatnego rachunku

  Firmowy przelew także z prywatnego rachunku

  Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem, może udzielać firmowych pożyczek z prywatnego konta – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Jak zaewidencjonować towary używane

  Jak zaewidencjonować towary używane

  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupujemy używane towary, które następnie odsprzedajemy. Jak należy rozliczyć w VAT tego typu transakcje oraz jak ująć je w ewidencji księgowej?

  czytaj więcej

 • Kupiłeś samochód od Polaka za granicą? Nie unikniesz PCC

  Kupiłeś samochód od Polaka za granicą? Nie unikniesz PCC

  Kto kupi w Niemczech samochód od Polaka, nie uniknie zapłaty w kraju 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych – wyjaśnił dyrektor KIS.

  czytaj więcej

 • Będzie wspólny projekt ordynacji podatkowej

  Będzie wspólny projekt ordynacji podatkowej

  - Zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną reguły przedawnienia są dla Ministerstwa Finansów mniej korzystne niż obecne. Znacznie ograniczają możliwość dochodzenia roszczeń. Natomiast za fantastyczny uważam pomysł konsultowania skutków podatkowych transakcji - wyjaśnia Filip Świtała, dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów.

  czytaj więcej

 • Zbycie gospodarstwa nie zawsze bez PCC

  Zbycie gospodarstwa nie zawsze bez PCC

  Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gruntów rolnych o większej powierzchni ma zapobiegać rozdrobnieniu gospodarstw. Resort nie planuje zmian w tym zakresie – odpowiada na wątpliwości posłów Wiesław Janczyk, wiceminister finansów.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników