pełnomocnictwo wzór urząd skarbowy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu pełnomocnictwo wzór urząd skarbowy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pełnomocnictwo wzór urząd skarbowy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Po przeprowadzce trzeba wymienić dowód rejestracyjny

  Po przeprowadzce trzeba wymienić dowód rejestracyjny

  Wiem, że w nowych dowodach osobistych nie ma adresu zameldowania – mówi pan Olgierd. – Zastanawia mnie, co w związku z tym z dowodami rejestracyjnymi. Czy zmiana adresu zamieszkania powoduje obowiązek uzyskania nowego dokumentu – pyta czytelnik. – Poszukiwałem informacji na temat sankcji za niewymienienie dowodu rejestracyjnego, ale nie mogłem nic znaleźć. Czy grozi za to jakaś kara

  czytaj więcej

 • Nieściągalną wierzytelność można zaliczyć do kosztów

  Nieściągalną wierzytelność można zaliczyć do kosztów

  Jest to dopuszczalne tylko wobec należności o niskiej wartości. Trzeba też udokumentować, dlaczego danej zapłaty nie da się wyegzekwować.

  czytaj więcej

 • Nowe upoważnienia trzeba złożyć, podając adres e-PUAP

  Nowe upoważnienia trzeba złożyć, podając adres e-PUAP

  Jeżeli doradca nie podał elektronicznego adresu do doręczeń, to w sprawach, w których pełnomocnictwo zostało złożone przed 1 stycznia 2016 r., urząd może nadal komunikować się z nim za pomocą zwykłej poczt - tłumaczy Emil Chojnacki. 

  czytaj więcej

 • Uzupełnianie pełnomocnictw: Ministerstwo wysłało wyjaśnienia, ale urzędy i tak działają po swojemu

  Uzupełnianie pełnomocnictw: Ministerstwo wysłało wyjaśnienia, ale urzędy i tak działają po swojemu

  Organy podatkowe nadal proszą o uzupełnienie pełnomocnictw dołączonych do akt sprawy przed 1 stycznia 2016 r. o elektroniczny adres doręczeń lub o złożenie nowego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania podatnika – wynika z informacji docierających do redakcji

  czytaj więcej

 • Pełnomocnicy nadal mogą dostawać zwykłe listy ze skarbówki

  Pełnomocnicy nadal mogą dostawać zwykłe listy ze skarbówki

  Jeżeli doradca lub adwokat nie podał elektronicznego adresu do doręczeń, organ podatkowy może nadal komunikować się z nim za pomocą tradycyjnej poczty – potwierdziło MF na pytanie DGP.

  czytaj więcej

 • Rodzaje pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym

  Rodzaje pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym

  Główne nowości wprowadzone od 2016 r. to: całościowe uregulowanie kwestii pełnomocnictw, zmiany zasad doręczania pism i szersze zastosowanie technik informatycznych.

  czytaj więcej

 • Elektroniczne doręczenia to spore oszczędności

  Elektroniczne doręczenia to spore oszczędności

  Od 1 lipca 2016 roku w zmienionej Ordynacji podatkowej zacznie obowiązywać kompleksowa regulacja w zakresie pełnomocnictw podatkowych. Wprowadzono możliwość ustanawiania przez podatników pełnomocnika ogólnego. Pełnomocnikiem w sprawach podatkowych (oprócz postępowania przed NSA) nie musi być adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy. Przed organami podatkowymi, czy przed wojewódzkim sądem administracyjnym - pełnomocnikiem podatnika może być każda osoba fizyczna, która maj pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto zmieniły się przepisy w zakresie doręczania pism. Najwięcej zamieszania wywołała wprowadzona od 1 stycznia 2016 r. zasada, że pisma są doręczane profesjonalnym pełnomocnikom za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art. 144 par. 5 Ordynacji podatkowej).

  czytaj więcej

 • Fiskus ma kłopoty z doręczeniem pism pełnomocnikom

  Fiskus ma kłopoty z doręczeniem pism pełnomocnikom

  Jeżeli organ podatkowy prześle pismo pełnomocnikowi, który nie został wyznaczony do doręczeń, to tak, jakby w ogóle go nie dostarczył. Doręczenie jest bowiem nieskuteczne – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

  czytaj więcej

 • Trzy duże zmiany w ordynacji podatkowej, za to bez reformy administracji

  Trzy duże zmiany w ordynacji podatkowej, za to bez reformy administracji

  Obowiązek przesyłania danych w jednolitym pliku kontrolnym przez największe podmioty, nowa wysokość odsetek od starych zaległości wobec fiskusa oraz możliwość ustanawiania pełnomocnika ogólnego – to najważniejsze nowości, które wchodzą w życie już w najbliższy piątek.

  czytaj więcej

 • Niewydajny system ePUAP. Jest gorzej niż rok temu

  Niewydajny system ePUAP. Jest gorzej niż rok temu

  Adresując pismo np. do Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, możemy nieopatrznie wysłać je do Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Suwałkach, Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego w Łomży lub... Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

  czytaj więcej

 • Biała lista fiskusa: Prześwietlanie partnerów biznesowych przypomina pracę na pełen etat

  Biała lista fiskusa: Prześwietlanie partnerów biznesowych przypomina pracę na pełen etat

  Od stycznia będzie więcej sposobów na sprawdzenie partnera w biznesie, ale niestety bez wiążącej listy przesłanek należytej staranności wciąż nie ma pewności, czy podjęte przez nas starania zadowolą fiskusa. Wszyscy liczyli, że w listopadzie lista już będzie. Tymczasem mamy grudzień i ciągle jej nie ma.

  czytaj więcej

 • Drugi rząd Grabskiego dźwignął dołującą gospodarkę. Owoce wzrostu zebrali piłsudczycy

  Drugi rząd Grabskiego dźwignął dołującą gospodarkę. Owoce wzrostu zebrali piłsudczycy

  95 lat temu, 19 grudnia 1923 r., urząd premiera objął po raz drugi ekonomista prof. Władysław Grabski. Celem jego działań było ustabilizowanie pogrążonej w kryzysie polskiej gospodarki i zbudowanie nowego systemu walutowego.

  czytaj więcej

 • Zaświadczenie o niekaralności. Jak je uzyskać?

  Zaświadczenie o niekaralności. Jak je uzyskać?

  Zaświadczenie o niekaralności załatwia się w punktach informacyjnych KRK w sądach rejonowych i okręgowych. Zapytanie można też przesłać pocztą, kurierem lub złożyć online poprzez system e-krk. Zaświadczenia wydawane są zazwyczaj od ręki w godzinach pracy sądu. Opłata za zaświadczenie wynosi 30 zł (jeśli online - wtedy 20 zł). Można to załatwić także przez pełnomocnika.

  czytaj więcej

 • Biała lista VAT. Można uniknąć sankcji, ale to trudne technicznie

  Biała lista VAT. Można uniknąć sankcji, ale to trudne technicznie

  Życie miała ułatwić podatnikom elektroniczna forma zawiadomienia o przelewie na rachunek niewidniejący w wykazie czynnych podatników VAT. Na razie niewiele pomogła.

  czytaj więcej

 • Formularze PIT-11, PIT-R, PIT-4R: Do kiedy i jak wysłać

  Formularze PIT-11, PIT-R, PIT-4R: Do kiedy i jak wysłać

  Do końca stycznia księgowi muszą wysłać do urzędów skarbowych PIT-11, PIT-R, PIT-4R w formie elektronicznej. Kto zajmuje się tym w biurze rachunkowym, musi mieć do wysyłki pełnomocnictwo UPL-1

  czytaj więcej

 • Niedozwolone porozumienie wykonawców: Na co powinni zwrócić uwagę zamawiający w trakcie przetargu

  Niedozwolone porozumienie wykonawców: Na co powinni zwrócić uwagę zamawiający w trakcie przetargu

  W jednym z ostatnich numerów dodatku Samorząd i Administracja pokazywaliśmy, jak zachodnioeuropejskie samorządy walczą, także przed TSUE, ze zmowami przetargowymi. Również w Polsce takie działania zagrażają prawidłowemu i uczciwemu rozstrzyganiu przetargów publicznych. Jednak nasi zamawiający rzadko w takich sytuacjach dochodzą swoich racji, czasem robią to za nich wykonawcy starający się wykazać, że konkurencja gra w tej kwestii nieczysto. Niestety, praktyki wykonawców mających na celu zmowę przetargową powodują, że znacząco utrudnione są możliwości wykazywania czy dowodzenia, iż do takiej doszło. Dziś więc pokazujemy, na co powinni zwracać uwagę zamawiający.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Po 12 latach rząd wrócił do rozwiązania, które proponował w 2007 r. Wtedy do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który przyznawał małżonkowi zobowiązanego prawa w egzekucji z ich wspólnego majątku. Projekt ten nie został uchwalony, gdyż odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Do pomysłu powrócono dopiero w komentowanej ustawie z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070; dalej: ustawa zmieniająca). Wprowadzono specjalny środek prawny w postaci sprzeciwu (tak też się on nazywał w projekcie z 2007 r.).

  czytaj więcej

 • Ustawa za 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ cz. 8]

  Ustawa za 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ cz. 8]

  W ósmym odcinku komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875; dalej: u.c.p.g.) przedstawiamy zagadnienia związane z obowiązkami, które muszą spełniać podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych. Opisujemy także warunki zakończenia działalności w zakresie odbierania odpadów – zarówno w przypadku dobrowolnej rezygnacji z kontynuowania działalności, jak i na skutek obligatoryjnego wykreślenia z rejestru działalności regulowanej i wydania decyzji administracyjnej orzekającej jej zakaz.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników