Podatek bezpośredni

Podatek bezpośredni – podatek obciążający bezpośrednio podatnika (podmiot podatku), stanowiący jego koszt.