podatek do zapłaty

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu podatek do zapłaty. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące podatek do zapłaty.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Wynagrodzenie i składki: Prawa osoby na umowie o dzieło

  Wynagrodzenie i składki: Prawa osoby na umowie o dzieło

  Od umowy o dzieło odprowadzana jest tylko zaliczka na podatek dochodowy - nie ma możliwości odprowadzania składek do ZUS.

  czytaj więcej

 • Korekta deklaracji VAT oznacza odsetki także od podatku naliczonego

  Korekta deklaracji VAT oznacza odsetki także od podatku naliczonego

  Błąd popełniony przy rozliczaniu transakcji krajowych, wobec których właściwe jest odwrotne opodatkowanie, może sporo kosztować. Po zmianie prawa podatnicy zapłacą nawet podwójnie.

  czytaj więcej

 • Emerytalne rewolucje 2017: Zobacz, co się zmieni

  Emerytalne rewolucje 2017: Zobacz, co się zmieni

  Takiego roku jeszcze nie było w polskich ubezpieczeniach. Praktycznie nie ma miesiąca, żeby nie były wdrażane nowe przepisy. I to dotyczące nie tylko wcześniej przyznanych świadczeń, lecz także tych, które dopiero będą wypłacane. Jak każde zmiany – mają one swoje wady i zalety.

  czytaj więcej

 • Kiedy wypłata całości lub części ceny przed realizacją świadczenia stanowi zapłatę zaliczki

  Kiedy wypłata całości lub części ceny przed realizacją świadczenia stanowi zapłatę zaliczki

  Świadczę usługi promocji, doradcze oraz pośrednictwa przy wynajmie powierzchni w centrach handlowych na rzecz osób trzecich. Moje wynagrodzenie zależy od wykonania poszczególnych etapów całej usługi. To m.in. koordynowanie i podejmowanie działań promocyjnych – 40 proc., prezentowanie centrów, przekazywanie informacji, przygotowanie ofert najmu – 40 proc. – oraz raportowanie – 20 proc. Każda część wynagrodzenia staje się należna wyłącznie w przypadku zakończenia danego etapu usług. Zdarza się, że niektórzy kontrahenci płacą mi za pierwszy etap przed wykonaniem jakichkolwiek czynności. Czy płatność ma wówczas formę zapłaty za usługę częściową, czy zaliczki? Jakie konsekwencje powoduje otrzymanie zapłaty? W którym momencie VAT staje się wymagalny?

  czytaj więcej

 • Sposoby optymalizacji podatku od nieruchomości

  Sposoby optymalizacji podatku od nieruchomości

  O co podatnicy pytają na szkoleniach. Obszarów do zmian w podatku od nieruchomości jest wiele i mogą przynieść firmie wymierne, finansowe oszczędności.

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa z 6 marca 2017

  Poradnia rachunkowa z 6 marca 2017

  ● Czy wszystkie darowizny trzeba wykazać w CIT-D● Czy zakład budżetowy musi złożyć zeznanie roczne CIT-8● Czy spółka przejmująca musi złożyć zeznanie● Czy spółka musi składać CIT-TP● Czy koszty na B+R można odliczać w trakcie roku

  czytaj więcej

 • Kanownik: Dobra wiara musi mieć umocowanie w prawie

  Kanownik: Dobra wiara musi mieć umocowanie w prawie

  Przedsiębiorcy potrzebują gwarancji, że mogą polegać na prawie. Dziś prawo to często tylko kolejne obowiązki i restrykcje względem biznesu. A przecież powinno też stwarzać przyjazne warunki i chronić uczciwe firmy przed oszustami. Spore nadzieje na unormowanie relacji na linii przedsiębiorca – urzędnik są wiązane z Konstytucją biznesu. Dobrze, gdyby ten flagowy program premiera Mateusza Morawieckiego regulował też kwestię dobrej wiary.

  czytaj więcej

 • Alachnowicz: Białoruś zawsze spłaca swoje długi

  Alachnowicz: Białoruś zawsze spłaca swoje długi

  - Białorusini znają trzy stopnie biedy. Pierwszy, gdy nie ma pieniędzy. Drugi, gdy naprawdę nie ma pieniędzy. I trzeci, gdy tak bardzo ich brakuje, że trzeba sprzedawać dolary. Mińsk osiągnął trzeci poziom - uważa Aleś Alachnowicz, białoruski ekonomista, analityk w zespole analiz ekonomicznych EY.

  czytaj więcej

 • Leasing operacyjny na obrabiarkę – jak go należy wykazać w dokumentacji

  Leasing operacyjny na obrabiarkę – jak go należy wykazać w dokumentacji

  Przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (art. 23a pkt 1 ustawy o PIT).

  czytaj więcej

 • Split payment trafia na Wyspy

  Split payment trafia na Wyspy

  Brytyjczycy, którzy kupują zagraniczne towary przez internet, niedługo bedą mogli płacić VAT bezpośrednio na rachunek fiskusa. Podobny podział płatności obowiązuje już we Włoszech.

  czytaj więcej

 • Fiskus może karać podatników nawet po upływie pięciu lat

  Fiskus może karać podatników nawet po upływie pięciu lat

  Karę porządkową można egzekwować przez prawie 8 lat po przedawnieniu zobowiązania podatkowego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Darmozjady wygrały z białoruskim prezydentem

  Darmozjady wygrały z białoruskim prezydentem

  Dekret nr 3 zobowiązujący Białorusinów, którzy w 2016 r. nie zadeklarowali żadnego dochodu, do zapłaty specjalnego podatku, został w czwartek zawieszony. To pierwszy od lat przypadek, gdy władza wycofuje się z wprowadzonej regulacji pod naporem społecznym. Protesty przeciwko tzw. podatkowi od darmozjadów trwają od kilku tygodni. Na ulice wielu białoruskich miast wyszły tysiące ludzi. Wielu z nich nigdy wcześniej nie uczestniczyło w podobnych manifestacjach.

  czytaj więcej

 • Skutek reformy KAS: Więcej spornych spraw będzie teraz trafiać do sądów

  Skutek reformy KAS: Więcej spornych spraw będzie teraz trafiać do sądów

  Organy drugiej instancji uwzględniły w 2016 r. jedną czwartą odwołań od decyzji pokontrolnych – wynika z danych MF. Zdaniem ekspertów odejście od dwuinstancyjności to błąd.

  czytaj więcej

 • Spółka cywilna: Podatek od nieruchomości płacą wspólnicy

  Spółka cywilna: Podatek od nieruchomości płacą wspólnicy

  Spółka cywilna nie może być traktowana jako podatnik – przypomniał NSA we wczorajszej uchwale. Tego samego zdania był minister finansów w interpretacji ogólnej.

  czytaj więcej

 • Kiedy można ulżyć dłużnikom

  Kiedy można ulżyć dłużnikom

  Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych sprawia urzędnikom nie lada trudności. Nie tylko dlatego, że w toku ich załatwiania stykają się z ludzkimi dramatami finansowymi, rodzinnymi czy też zdrowotnymi. Chodzi przede wszystkim o to, że tego typu sprawy są rozstrzygane w ramach uznania administracyjnego, a to oznacza brak ścisłych kryteriów podejmowania decyzji i dużą odpowiedzialność, by konkretnym rozstrzygnięciem nie skrzywdzić wnioskodawcy.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć pensję dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądowym

  Jak obliczyć pensję dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądowym

  Z końcem grudnia 2016 r. uległa rozwiązaniu zawarta z pracownikiem umowa o pracę na czas nieokreślony. Pracownik zakwestionował wskazaną przez pracodawcę przyczynę jednomiesięcznego wypowiedzenia. Oddał sprawę do sądu z roszczeniem o przywrócenie do pracy. Sąd przyznał mu rację i przychylił się do żądania pracownika. Podjęcie pracy nastąpiło 1 marca 2017 r. Pracownik ma zasądzone wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Jak obliczyć to wynagrodzenie? Czy podlega ono oskładkowaniu? W czasie zatrudnienia pracownik zarabiał 4200 zł miesięcznie oraz miał prawo do miesięcznych zmiennych premii, które wyniosły 420 zł, 504 zł, 630 zł, odpowiednio za miesiące od września do listopada, a za grudzień - 210 zł. Pracownik po przywróceniu do pracy ma takie same warunki płacowe.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników