Podatek państwowy

Podatek państwowy – podatek, który w całości zasila budżet państwa.