podatek zryczałtowany

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu podatek zryczałtowany. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące podatek zryczałtowany.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • NSA: Konkurs tylko wtedy, gdy jest zwycięzca

  NSA: Konkurs tylko wtedy, gdy jest zwycięzca

   Jeśli nagrodę może otrzymać każdy, kto osiągnie określony pułap sprzedaży, to nie ma rywalizacji, która jest zasadniczym wymogiem konkursu – wynika z orzeczenia NSA.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (cz. 5)

  Ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (cz. 5)

   Piąta, przedostatnia część komentarza do przepisów wprowadzających ustawę o KAS obejmuje nieuwzględnione w części czwartej przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Dotychczas stosowanie wspomnianej ustawy pozostawało w gestii Służby Celnej oraz naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć absencje i pracę w porze nocnej

  Jak rozliczyć absencje i pracę w porze nocnej

  Pracownik zatrudniony od 1 czerwca 2017 r. uzyskuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3900 zł. Mężczyzna mieszka w innej miejscowości, niż znajduje się zakład pracy, dlatego wypłacamy mu też miesięczny ryczałt – 350 zł na dojazdy do pracy. Zasady jego wypłacania wynikają z regulaminu wynagradzania i zgodnie z nim ryczałt jest zmniejszany o 1/22 za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu np. urlopu i choroby. W październiku pracownik chorował przez pięć dni (11–15 października). Wcześniej, tj. w lipcu, przebywał przez pięć dni roboczych na zasiłku opiekuńczym. W tym miesiącu był też przez trzy dni (24 godziny) na urlopie bezpłatnym. Ze względu na szczególną sytuację w firmie pracował przez sześć godzin w porze nocnej. Jak rozliczyć jego przychód za październik? Czy można u tego pracownika stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów?

  czytaj więcej

 • Sejm uchwalił kompleksowe zmiany w podatkach, m.in. uszczelniające pobór CIT

  Sejm uchwalił kompleksowe zmiany w podatkach, m.in. uszczelniające pobór CIT

  Sejm uchwalił kompleksowe zmiany w ustawach podatkowych, m.in. uszczelniające system poboru podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Obecnie ustawa trafi do Senatu.

  czytaj więcej

 • Mariański: Uszczelniając podatki rząd uderza w polski biznes rodzinny [WYWIAD]

  Mariański: Uszczelniając podatki rząd uderza w polski biznes rodzinny [WYWIAD]

  W uszczelnieniu systemu podatkowego rząd jest bardziej rygorystyczny niż wynikałoby to z zaleceń OECD, odbija się to na polskich firmach rodzinnych - uważa Adam Mariański, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, partner w Mariański Group.

  czytaj więcej

 • Kiedy ubruttowienie należności można uznać za KUP

  Kiedy ubruttowienie należności można uznać za KUP

  Na X spółce z o.o. w związku z transakcjami realizowanymi z nierezydentami oraz wypłatą należności za świadczenia, o których mowa w art. 21 ustawy o CIT, ciążą obowiązki płatnika polegające na konieczności potrącenia i uiszczenia podatku u źródła. W praktyce możliwe są sytuacje, w których płatnik nie potrąci należnego podatku od kwoty wypłacanej kontrahentowi. Takie sytuacje są wynikiem obiektywnego braku możliwości potrącenia podatku z uwagi na charakter transakcji i sposób funkcjonowania kontrahenta. Przyczyną mogą być postanowienia umowy zawartej z kontrahentem. W tych sytuacjach spółka decyduje się ponieść ciężar podatku u źródła. Spółka dokonuje tego przez ubruttowienie należności, które polega na doliczeniu do niej kwoty pozwalającej na pokrycie podatku u źródła od tej należności. W celu ubruttowienia należność netto spółka dzieli przez ułamek stanowiący wynik różnicy między liczbą 1 i ułamkiem odpowiadającym stawce podatku u źródła. Czy spółka może zliczyć do kosztów podatkowych podatek, który nie był potrącony, lecz jest dopłacany z własnych środków płatnika w wysokości związanej z ubruttowieniem należności?

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z dnia 30 października 2017

  Poradnia podatkowa z dnia 30 października 2017

  Czy przy zakupach usług reklamowych od Facebooka i Google’a trzeba pobrać podatek u źródła?

  czytaj więcej

 • Sejm uchwalił zmiany uszczelniające CIT, PIT i akcyzę

  Sejm uchwalił zmiany uszczelniające CIT, PIT i akcyzę

  Posłowie zgodzili się na minimalny podatek od galerii handlowych, ograniczenia w odliczaniu wydatków na zakup usług niematerialnych, a także pakiet tytoniowy. Zaakceptowali zmiany w kwocie wolnej w PIT i nowe obowiązki informacyjne dla gmin w zakresie podatków lokalnych.

  czytaj więcej

 • Spółdzielnie rolnicze zapłacą CIT

  Spółdzielnie rolnicze zapłacą CIT

  Wynajem maszyn wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym będzie opodatkowany, tak samo jak każda działalność nierolnicza prowadzona na wsi – zapewnił w ubiegłym tygodniu w Sejmie wiceminister finansów Paweł Gruza.

  czytaj więcej

 • Pracownicy w rolnictwie będą mieli ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe

  Pracownicy w rolnictwie będą mieli ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe

  Rolnicy będą musieli zawierać specjalne umowy z pracownikami pomagającymi przy zbiorach, a także opłacać za nich składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie - zakłada projektowana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

  czytaj więcej

 • Podpis na fakturze VAT RR to konieczność

  Podpis na fakturze VAT RR to konieczność

   Nie można zlikwidować obowiązku ręcznego parafowania faktur przez rolników ryczałtowych. Nie pozwalają na to przepisy unijne – poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską.

  czytaj więcej

 • PIT: Stracą tłumacze, inżynierowie i projektanci, zyskają wykładowcy

  PIT: Stracą tłumacze, inżynierowie i projektanci, zyskają wykładowcy

  W przyszłym roku ma zostać podwojony limit dotyczący 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Ale jednocześnie część podatników może stracić prawo do tej preferencji.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z dnia 6 listopada 2017

  Poradnia podatkowa z dnia 6 listopada 2017

  Od kiedy należy stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek?

  czytaj więcej

 • Urząd nie może się domyślać, że podatnik ma pracownika

  Urząd nie może się domyślać, że podatnik ma pracownika

  Kto rozlicza się z dochodów na podstawie karty podatkowej, straci prawo do niej, jeżeli nie poinformuje urzędu skarbowego o zatrudnieniu pracownika. Nie wystarczy tylko deklarowanie zaliczek na PIT – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Ostatnia szansa na poprawki w PIT i CIT. Juz wkrótce duża nowelizacja podatków dochodowych

  Ostatnia szansa na poprawki w PIT i CIT. Juz wkrótce duża nowelizacja podatków dochodowych

  Duża nowelizacja podatków dochodowych jest już na ostatniej prostej. Została przyjęta przez Sejm, a jutro ma się nią zająć Senat. Warto, by wprowadził w niej jeszcze zmiany.

  czytaj więcej

 • Komisja Europejska: Polska bez kar za ulgi dla IKZE

  Komisja Europejska: Polska bez kar za ulgi dla IKZE

  Komisja Europejska zamknęła dochodzenie w sprawie zbyt wąskiego zakresu polskich preferencji podatkowych dla oszczędzających na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Informację potwierdził DGP przedstawiciel biura prasowego KE.

  czytaj więcej

 • Wraca odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych

  Wraca odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych

  Zniesienie go w 2012 r. było błędem. Tak uważa Ministerstwo Sprawiedliwości, które w upublicznionym wczoraj projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego zapowiedziało powrót do starych zasad. Od 2012 r. wpływ spraw do sądów gospodarczych wzrósł z 1,44 mln do 1,72 mln (w 2015 r.).

  czytaj więcej

 • Restrukturyzacje będą wyjątkowo ryzykowne. Co się zmieni w 2018 roku?

  Restrukturyzacje będą wyjątkowo ryzykowne. Co się zmieni w 2018 roku?

  Transakcje łączenia i dzielenia spółek, podobnie jak dziś, będą musiały mieć uzasadnienie ekonomiczne. Jeśli fiskus uzna, że głównym celem była korzyść podatkowa, to firma przejmująca będzie musiała zapłacić karny podatek od przychodu, a nie jak dziś – od dochodu.

  czytaj więcej

 • Wynajem garażu. Jaki podatek należy zapłacić?

  Wynajem garażu. Jaki podatek należy zapłacić?

  Wynajem garażu nie powoduje konieczności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoba fizyczna ma do wyboru dwie formy opodatkowaniach przychodów z takiego źródła: albo ryczałt albo na zasadach ogólnych według skali. Przy wynajmie tego typu nieruchomości pod uwagę brać należy także obowiązek zapłacenia podatku VAT, który jednak nie zawsze jest obowiązkowy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników