Podatki w Danii

; 1) Dochód osobisty:Dochód ze stosunku pracy po potrąceniu składki na rynek pracy (8%).