Podatki w Unii Europejskiej

Podatki w Unii Europejskiej można podzielić na podatki bezpośrednie i pośrednie.