porozumienie rozwiązanie nastąpiło z przyczyn zakładu pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu porozumienie rozwiązanie nastąpiło z przyczyn zakładu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące porozumienie rozwiązanie nastąpiło z przyczyn zakładu pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jakie umowy regulują w Polsce stosunek pracy?

  Jakie umowy regulują w Polsce stosunek pracy?

  Zasady zawierania umów o pracę, do których zalicza się: umowę o pracę na czas nieokreślony i określony, umowę na okres próbny, umowę na czas wykonania określonej pracy oraz umowę na zastępstwo reguluje Kodeks pracy. Z kolei przepisy dotyczące umowy zlecenia i umowy o dzieło można znaleźć w Kodeksie cywilnym.

  czytaj więcej

 • Wydłużone okresy rozliczeniowe są popularne. Ale mają też wady

  Wydłużone okresy rozliczeniowe są popularne. Ale mają też wady

  Decyzji o 12-miesięcznym okresie nie warto podejmować pochopnie, bo wprowadzenie go w nieodpowiednim momencie może firmę drogo kosztować. Trzeba też pamiętać, że takiej organizacji pracy nie można stosować do lekarzy i kierowców, a kłopotów nastręcza również dodatkowe uzupełnienie pensji przy stawce godzinowej.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Czekamy na przełom w dużej energetyce

  Czekamy na przełom w dużej energetyce

  W tzw. dużej energetyce, obejmującej największe koncerny z tej branży, bardzo szybko rośnie znaczenie nowoczesnych produktów i usług oraz pionierskich technologii. Te koncerny bardziej niż inne muszą być innowacyjne. I wygląda na to, że już są

  czytaj więcej

 • Rewolucja w umowach terminowych

  Rewolucja w umowach terminowych

  Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają zawarcie pomiędzy stronami maksymalnie dwóch następujących po sobie umów o pracę na czas określony. Kolejna umowa powinna zostać zawarta na czas nieokreślony, a zawarcie trzeciej umowy terminowej jest równoznaczne w skutkach z zawarciem umowy na stałe (art. 251 par. 1 k.p.). 

  czytaj więcej

 • Kiedy zwolniony pracownik może domagać się ponownego zatrudnienia

  Kiedy zwolniony pracownik może domagać się ponownego zatrudnienia

  Na powrót do byłego pracodawcy liczyć może nie tylko osoba przywrócona do pracy przez sąd, lecz także ta, z którą rozstano się z przyczyn przez nią niezawinionych. Oczywiście, jeśli dopełni wcześniej wymaganych formalności.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Sejm 15 maja 2015 r. uchwalił nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne. Została opublikowana 14 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 978, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej

 • Dyskryminacja? Mobbing? Czasem tylko tak się wydaje

  Dyskryminacja? Mobbing? Czasem tylko tak się wydaje

  Dziś czwarty już artykuł z cyklu „Jesień z compliance”. Tym razem dotyczy sytuacji, w których pojawiają się zarzuty dyskryminacji pracownika lub mobbingu. Podpowiadamy, kiedy mogą one być uznane za uzasadnione, a kiedy nie. Bywa bowiem, że ocena pracownika w tym zakresie jest subiektywna, a pracodawca nie ponosi odpowiedzialności. Powiemy również, co zrobić, aby ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu.

  czytaj więcej

 • Dłuższe wypowiedzenie przy zwolnieniach grupowych

  Dłuższe wypowiedzenie przy zwolnieniach grupowych

  W naszej firmie coraz głośniej mówi się o restrukturyzacji i zwolnieniach grupowych. Z tego, co wiem, pracodawca zanim wręczy wypowiedzenie, jest zobowiązany najpierw zawiadomić urząd pracy – pisze pani Mirosława. – Co zatem będzie, jeśli zrobi to w odwrotnej kolejności? I druga sprawa – jak wygląda sytuacja osób mających krótkie okresy wypowiedzenia, np. 14-dniowe. Czy w takiej sytuacji mogą one być dłuższe – pyta kobieta.

  czytaj więcej

 • Piotr Duda z "Solidarności": Europa musi iść w kierunku socjalnym, liberalny się nie sprawdził [Wywiad]

  Piotr Duda z "Solidarności": Europa musi iść w kierunku socjalnym, liberalny się nie sprawdził [Wywiad]

  - Po 26 latach wolnej Polski i 35 latach od podpisania porozumień sierpniowych mamy szansę na zrealizowanie prospołecznych rozwiązań. Europa musi iść w kierunku socjalnym, bo liberalny się nie sprawdził. Przewrotnie posłużę się hasłem wyborczym premier Ewy Kopacz: „Silna gospodarka, wyższe płace”. To kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Tylko trzeba go obrać - mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Duda, przewodniczący związku zawodowego Solidarność.

  czytaj więcej

 • Poradnik pracodawcy: Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Poradnik pracodawcy: Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu nie tylko w drodze wypowiedzenia czy na podstawie porozumienia stron. Istnieją bowiem sytuacje, w których uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem. W dzisiejszym poradniku podpowiemy pracodawcom m.in. kiedy mogą oni rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i jak należy liczyć ustawowy termin, w którym pracodawca może dokonać niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 3 grudnia 2015 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa z 3 grudnia 2015 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa z 3 grudnia 2015 roku.

  czytaj więcej

 • Frank waluta polityczna: Prawdy, półprawdy i kłamstwa

  Frank waluta polityczna: Prawdy, półprawdy i kłamstwa

  Problem frankowiczów stał się w ostatnich miesiącach nie tyle tematem debaty publicznej, ile raczej politycznej połajanki, w której przedmiotem zainteresowania przestał być problem społeczny. Warto przed podjęciem tak ważnej jak ustawa ingerująca w stosunki cywilnoprawne decyzji prawidłowo zdefiniować problem i przyjrzeć się stosowanym w dyskusji argumentom

  czytaj więcej

 • Górnictwo po nowemu, czyli wiele hałasu o... daty

  Górnictwo po nowemu, czyli wiele hałasu o... daty

  Sejm uchwalił przed świętami nowelizację ustawy górniczej. Wbrew wielu opiniom ja uważam, że dobrze się stało. Ale całego zamieszania wokół sprawy trochę nie rozumiem.

  czytaj więcej

 • Tchórzewski: Polska energetyka nadal będzie się opierać na węglu. Trzeba budować kopalnie

  Tchórzewski: Polska energetyka nadal będzie się opierać na węglu. Trzeba budować kopalnie

  - Od węgla nie odchodzimy, ale mamy w Polsce zaawansowane prace nad czystymi technologiami wykorzystania tego surowca. Pokaz naszej myśli technicznej w tym zakresie na COP 21 zrobił duże wrażenie. Myślę, że ten kierunek powinniśmy kontynuować - uważa minister energii, Krzysztof Tchórzewski.

  czytaj więcej

 • Czy związki zawodowe mogą być tworzone doraźnie

  Czy związki zawodowe mogą być tworzone doraźnie

  Czy założenie organizacji zakładowej może nastąpić tylko na czas określony lub w celu wykonania ściśle określonego zadania? Wydaje się, że tak, choć nie wynika to z obowiązujących przepisów.

  czytaj więcej

 • Chore e-zdrowie, czyli spektakularna porażka programu za setki milionów

  Chore e-zdrowie, czyli spektakularna porażka programu za setki milionów

  W tym roku miały działać: internetowe konto pacjenta, e-recepta, rejestracja wizyt w placówkach medycznych przez internet oraz historia choroby dostępna online. Nie wyszło. Projekt był wyceniony na 712 mln zł, a 85 proc. tej kwoty miało pochodzić z funduszy unijnych. Dziennik Gazeta Prawna zaprosił do dyskusji na ten temat

  czytaj więcej

 • Cesja wierzytelności nie dla każdego szpitala

  Cesja wierzytelności nie dla każdego szpitala

  Dostawca nie może swobodnie dysponować swoją wierzytelnością. Na sprzedaż długu bankowi bądź firmie faktoringowej musi mieć zgodę powiatu. Tak wynika z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej. Czy słusznie?

  czytaj więcej

 • Pracownik zwróci tylko niektóre koszty na dokształcanie

  Pracownik zwróci tylko niektóre koszty na dokształcanie

  Osoba zatrudniona na podstawie umowy na czas określony uczestniczy w rocznych studiach podyplomowych. Pracodawca pokrywa ich koszty w wysokości 50 proc. obowiązkowych opłat. Umowa o pracę z pracownikiem wygasa przed zakończeniem studiów. Czy pracodawca może żądać od pracownika zwrotu dokonanych na nie wydatków, jeżeli podwładny nie będzie chciał zawrzeć kolejnej umowy o pracę?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników