rachunkowość katowice

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu rachunkowość katowice. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące rachunkowość katowice.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak rozliczyć nabycie materiałów informacyjnych dotyczących prowadzonej działalności

  Jak rozliczyć nabycie materiałów informacyjnych dotyczących prowadzonej działalności

  ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) zajmuje się produkcją mebli (kuchennych, do sypialni, do salonu, dziecięcych). Spółka poniosła 3 października 2016 r. wydatki na nabycie katalogów, broszur i ulotek o charakterze informacyjnym w łącznej wysokości 6150 zł. Wydatki te zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez kontrahenta i otrzymaną przez spółkę 3 października 2016 r. Należność wynikająca z otrzymanej faktury za materiały informacyjne została uregulowana przelewem na rachunek bankowy kontrahenta 6 października 2016 r. Otrzymana faktura nie zawierała wyrazów „metoda kasowa”. Zdecydowana większość katalogów z produktami ma zostać wysłana kontrahentom (sklepy meblowe), a kilka ma zostać wyłożonych w sklepie firmowym do dyspozycji klientów indywidualnych. Z kolei broszury i ulotki o charakterze informacyjnym mają zostać wyłożone do dyspozycji klientów indywidualnych w sklepie firmowym oraz w sklepach meblowych, które nabędą produkty spółki. Jak spółka powinna rozliczyć na gruncie VAT i CIT wydatki poniesione na nabycie tych materiałów informacyjnych? Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości koszty informacji handlowej rozliczamy w dacie ich poniesienia. VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Wspólny VAT dla gminy oraz jej jednostek organizacyjnych

  Wspólny VAT dla gminy oraz jej jednostek organizacyjnych

  Gmina udostępnia odpłatnie na rzecz mieszkańców lub zainteresowanych podmiotów gospodarczych swoje zasoby lokalowe. W tym celu zawarła umowy, a otrzymane od najemców opłaty rozliczała i nadal rozlicza na gruncie VAT. Od 2004 r. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z 7 listopada 2016

  Poradnia podatkowa z 7 listopada 2016

  ● Dlaczego wydatki na wystrój sklepu mogą być kosztem uzyskania przychodów● Jaką stawką spółdzielnia powinna amortyzować oczyszczalnię ścieków● Dla jakich samochodów należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu

  czytaj więcej

 • Cienka kapitalizacja krok po kroku

  Cienka kapitalizacja krok po kroku

  Niedostateczna kapitalizacja (cienka kapitalizacja, ang. thin capitalization) to pojęcie z zakresu prawa podatkowego. Opisuje ono sytuację, w której działalność gospodarcza danego podmiotu (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) zamiast wkładami wniesionymi przez wspólników na kapitał zakładowy finansowana jest pożyczkami udzielonymi przez jednostki powiązane kapitałowo. Konsekwencją tych sytuacji jest konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (KUP) części odsetek od takich pożyczek zapłaconych pożyczkodawcy.

  czytaj więcej

 • Spory dotyczące rozpoznawania kosztów pośrednich w czasie trwają od lat

  Spory dotyczące rozpoznawania kosztów pośrednich w czasie trwają od lat

  PROBLEM: Od wprowadzenia przepisów różnicujących zasady potrącalności od przychodów bezpośrednich i pośrednich kosztów uzyskania przychodów minęła prawie dekada. W odpowiedzi na pytanie, czy nowelizacja ustawy o CIT, jaka weszła w życie 1 stycznia 2007 r., rozwiała spory interpretacyjne co do rozpoznawalności kosztów podatkowych w czasie, należy zaprzeczyć. Wprowadzenie podziału na koszty bezpośrednie i pośrednie było ukierunkowane na zakończenie sporów interpretacyjnych i wprowadzenie zasady, że koszty bezpośrednie są, z wyjątkami, potrącalne w momencie powstania związanych z nimi przychodów podatkowych, a koszty pośrednie na bieżąco, tj. w momencie ich poniesienia. Te spory się jednak nie zakończyły.

  czytaj więcej

 • Prawdy i mity o stawce godzinowej. Oto 6 najważniejszych problemów

  Prawdy i mity o stawce godzinowej. Oto 6 najważniejszych problemów

  Nowelizacja ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008), wprowadzająca gwarancję minimalnego wynagrodzenia przy umowach-zleceniach oraz umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, wprowadziła spore zamieszanie. Także w stosunkach firm i samozatrudnionych, którzy świadczą jednoosobowo usługi.

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa z 6 marca 2017

  Poradnia rachunkowa z 6 marca 2017

  ● Czy wszystkie darowizny trzeba wykazać w CIT-D● Czy zakład budżetowy musi złożyć zeznanie roczne CIT-8● Czy spółka przejmująca musi złożyć zeznanie● Czy spółka musi składać CIT-TP● Czy koszty na B+R można odliczać w trakcie roku

  czytaj więcej

 • Są dwie metody rozliczania różnic kursowych

  Są dwie metody rozliczania różnic kursowych

  W wyniku wyceny środków pieniężnych w euro znajdujących się na rachunku bankowym na dzień bilansowy pojawiły się różnice kursowe. Jaki będzie skutek ujęcia tych różnic kursowych w wyniku finansowym, rachunku przepływów pieniężnych i deklaracji podatku CIT w zależności od wybranej metody rozliczania różnic kursowych?

  czytaj więcej

 • Co chcą studiować maturzyści

  Co chcą studiować maturzyści

  Ekonomia, informatyka i psychologia – te kierunki najczęściej wybierają osoby, które rozpoczną w tym roku studia. Na popularności traci prawo.

  czytaj więcej

 • Dowód wykorzystany przy wprowadzeniu kosztu do ksiąg posłuży też podatkowo

  Dowód wykorzystany przy wprowadzeniu kosztu do ksiąg posłuży też podatkowo

  Zdarza się, że jednostka dokonuje zakupu, który nie jest potwierdzony ani pisemną umową, ani fakturą. KAS wskazał, że nie jest to przeszkoda, aby ująć taki zakup jako koszt uzyskania przychodów, o ile jest on odpowiednio udokumentowany w rachunkowości.

  czytaj więcej

 • Premier odwołał wiceministra finansów Wiesława Janczyka

  Premier odwołał wiceministra finansów Wiesława Janczyka

  Premier Mateusz Morawiecki odwołał Wiesława Janczyka ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - poinformowało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów.

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa z dnia 16 kwietnia 2018

  Poradnia rachunkowa z dnia 16 kwietnia 2018

  Czy regionalna izba obrachunkowa może skontrolować faktury, które z opóźnieniem ujęto w księgach rachunkowych gminy, jeżeli nie miało to wpływu na finanse?

  czytaj więcej

 • Digital Finance Award w Poznaniu dla ELSEN i Open Nexus

  Digital Finance Award w Poznaniu dla ELSEN i Open Nexus

  Nagrody Digital Finance Award, honorujące firmy implementujące technologiczne rozwiązania w proces zarządczy, otrzymały ELSEN S.A. oraz Open Nexus Sp. z o.o. Wyróżnienia wręczono w trakcie kongresu Dyrektorów Finansowych w Poznaniu, gdzie finansiści dyskutowali nad tegorocznymi wyzwaniami z zakresu rachunkowości firm. 

  czytaj więcej

 • Zmiany w PWC

  Zmiany w PWC

  Jan Wacławek i Mike Wilder w zarządzie PwC w Polsce

  czytaj więcej

 • Jak prowadzić ewidencję księgową sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym

  Jak prowadzić ewidencję księgową sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym

  Prowadzę działalność gospodarczą – sprzedaż wysyłkową materiałów budowlanych i chemii gospodarczej. Klienci dokonują zakupu głównie za pośrednictwem portalu Allegro, regulując należność za pobraniem. Sprzedaż ewidencjonujemy za pomocą kasy fiskalnej. W jaki sposób ujmować takie transakcje w ewidencji księgowej?

  czytaj więcej

 • Wybory do PE - lista w okręgu nr 11 (Katowice)

  Wybory do PE - lista w okręgu nr 11 (Katowice)

  We wszystkich krajach Unii Europejskiej wybory do europarlamentu odbywają się w maju. Polacy pójdą do urn w niedzielę 26 maja. Zgodnie z ustaleniami kampania wyborcza potrwa do 24 maja. Sprawdź, na kogo możesz głosować, jeśli mieszkasz w okręgu nr 11.

  czytaj więcej

 • CBA zatrzymało byłego dyrektora i kierownika Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

  CBA zatrzymało byłego dyrektora i kierownika Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

  Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i obecnego kierownika w tym sądzie - dowiedziała się PAP. W latach 2016-17 b. dyrektor miał wydać blisko 2 mln zł z naruszeniem prawa.

  czytaj więcej

 • W tym roku rata na ZFŚS nie taka prosta, jak zazwyczaj

  W tym roku rata na ZFŚS nie taka prosta, jak zazwyczaj

  Sejm uchwalił przepisy podwyższające kwotę odpisu na fundusz liczoną od sierpnia br. Jeśli nowe prawo zacznie obowiązywać, to pierwszy raz od wielu lat rachunki nie będą rutyną.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników