SD-Z2

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu sd-z2. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące sd-z2.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jest już formularz SD-Z2

  ... zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) z obowiązującego miesiąca do sześciu miesięcy. W ... dostosowanie do nowych rozwiązań prawnych treści formularza zgłoszenia SD-Z2. Ustawa o podatku od spadków i darowizn ... . Obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego ciąży na nabywcy. Wzór SD-Z2 wchodzi w życie od 1 stycznia ...

  czytaj więcej

 • Podatek od spadków i darowizn: Akt notarialny zwalnia ze zgłoszenia SD-Z2

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł, że nie można pozbawić prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn osoby, która nabyła służebność, ale nie była stroną aktu notarialnego. W sprawie chodziło o umowę darowizny, na mocy której rodzice darowali córce działkę i dom, a w zamian córka ustanowiła na ...

  czytaj więcej

 • Zamiast druku SD-Z1 będzie SD-Z2

  ... majątkowe, oraz adres tej osoby. Obecny formularz wymagał podawania w obu przypadkach adresu zamieszkania lub siedziby. Zmienia się też nazwa druku z SD-Z1 na SD-Z2. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2008 r. Do 31 grudnia 2008 r. podatnicy mogą składać formularze według nowych i starych wzorów.

  czytaj więcej

 • Podatek od spadków i darowizn: złożenie korekty nie pozbawi ulgi

  Podatek od spadków i darowizn: złożenie korekty nie pozbawi ulgi

  ... z Warszawy. W SD-Z2 podatnicy należący ... po złożeniu korekty SD-Z2. Preferencje dla ... do złożenia zgłoszenia SD-Z2. Poprawiamy błędy Wypełniając formularz SD-Z2, można się ... każe złożyć korektę SD-Z2, aby sprostować ... błędnych informacji w SD-Z2 i ich ... złożonej wcześniej deklaracji SD-Z2. W takim ... w pierwotnym SD-Z2 podlega ...

  czytaj więcej

 • Zwolnienie z podatku darowizny od najbliższej rodziny: urzędnicy tworzą własne prawo

  Zwolnienie z podatku darowizny od najbliższej rodziny: urzędnicy tworzą własne prawo

  ... do tego formularz SD-Z2. Załatwienie tej ... przez podatnika formularza SD-Z2 z wykazaną ... , że przy składaniu SD-Z2 podatnicy nie ... skarbowego na formularzu SD-Z2. Po drugie ... do składanego zgłoszenia SD-Z2 dokumentów innych ... muszą złożyć zgłoszenie SD-Z2 lub zeznanie ... ). W przypadku zgłoszenia SD-Z2, nie dołącza ... na formularzu SD-Z2. Tomasz ...

  czytaj więcej

 • Spadek można zgłosić przez internet

  Spadek można zgłosić przez internet

  ... podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych) oraz SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw ... , czyli złożyć w ciągu miesiąca deklarację na formularzu SD-Z2. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje utratę prawa do ... podatnicy mają z dopełnieniem miesięcznego terminu. Teraz deklarację SD-Z2 spadkobiercy będą mogli przesłać za pomocą ...

  czytaj więcej

 • Czego żądają od podatników urzędy skarbowe, choć nie powinny

  Czego żądają od podatników urzędy skarbowe, choć nie powinny

  ... składanej deklaracji na formularzu SD-Z2 umowy darowizny. Jedyne ... z późń. zm.). Czy SD-Z2 trzeba złożyć w ... złożyć deklarację na formularzu SD-Z2, na wypadek gdyby ... złożonej przez siebie deklaracji SD-Z2. Czy postąpił słusznie? ... jest nią formularz SD-Z2. W przypadku ... wzór deklaracji podatkowej SD-Z2. Złożenie oświadczenia ...

  czytaj więcej

 • Darowizny i spadki: Za błędny formularz fiskus zabiera zwolnienie

  Darowizny i spadki: Za błędny formularz fiskus zabiera zwolnienie

  ... roku na formularzu SD-Z2. Gdy podatnik zamiast SD-Z2 (zgłoszenie o ... SD-3 zamiast SD-Z2. picture ... ministra finansów wzorze (SD-Z2), przy czym ... . SD-3 zamiast SD-Z2, czyli zeznanie ... (druku obowiązującego przed SD-Z2) w ustawowym ... dla celów zawiadomienia SD-Z2. W obu ... prawidłowego formularza (SD-Z2) – proponuje ...

  czytaj więcej

 • Służebność mieszkania może być pułapką podatkową

  Służebność mieszkania może być pułapką podatkową

  ... do urzędu skarbowego na druku SD-Z2, ponieważ umowa ma formę ... z podatku, musiała złożyć druk SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy ... do właściwego urzędu skarbowego zeznanie SD-Z2. W skardze podatnik, któremu ... wskazują, że zgłoszenie (na druku SD-Z2) nabycia własności rzeczy ... nakazał składać zgłoszenie SD-Z2, aby urząd ...

  czytaj więcej

 • Zgłoszenia na nowym druku

  Druk SD-Z2 wprowadza obowiązujące od dziś zmienione rozporządzenie ministra finansów ... trzeba było podać datę powstania obowiązku podatkowego. W druku SD-Z2 oprócz tego trzeba będzie również wpisać datę nabycia. ... pozycja, w której należy wpisać REGON/PESEL. W druku SD-Z2 pozostał tylko PESEL. Przewidziano natomiast odrębną część dotyczącą ...

  czytaj więcej

 • Jakie będą skutki podatkowe po oddaniu firmy rodzinie

  Jakie będą skutki podatkowe po oddaniu firmy rodzinie

  ... sytuacji, gdy obdarowani: ● zgłoszą na formularzu SD-Z2 nabycie własności rzeczy lub praw ... rachunek bankowy nabywcy. Zgłoszenie na formularzu SD-Z2 powinno być dokonane w terminie ... złożenia takich oświadczeń. Co ważne, zgłoszenie SD-Z2 nie jest wymagane, jeżeli: ● nabycie ... notarialnego. W razie jednak złożenia zgłoszenia SD-Z2 do urzędu skarbowego ...

  czytaj więcej

 • Otrzymanie majątku w spadku trzeba zgłosić na piśmie do urzędu skarbowego

  Otrzymanie majątku w spadku trzeba zgłosić na piśmie do urzędu skarbowego

  ... . Pracownik nie przyjął od niego zgłoszenia na formularzu SD-Z2, ale zadzwonił do urzędu właściwego dla podatnika ... spadku. Podatnik uznał, że pisemne zgłoszenie na formularzu SD-Z2 jest jedynie formalnością, i nie spieszył się ... złożenia zgłoszenia w terminie 6 miesięcy na formularzu SD-Z2. Ponieważ podatnik nie zmieścił się w ...

  czytaj więcej

 • Zgłoszenia dokonamy na nowym formularzu

  ... właśnie zmienione rozporządzenie zawiera załącznik z innym formularzem - SD-Z2. Nowy druk nieco różni się od dotychczasowego. ... trzeba podać datę powstania obowiązku podatkowego. W druku SD-Z2 oprócz tego trzeba będzie również wpisać datę ... , w której należy wpisać REGON/PESEL. W druku SD-Z2 pozostał tylko PESEL. Przewidziano natomiast odrębną ...

  czytaj więcej

 • Pomoc rodziców przy spłacie kredytu nie musi być darowizną

  Pomoc rodziców przy spłacie kredytu nie musi być darowizną

  Deklaracje o darowiźnie (na druku SD-Z2) składa się w urzędzie skarbowym, aby skorzystać ... długu. Dlatego syn pani Elżbiety nie musi składać SD-Z2. Takie stanowisko zaprezentował chociażby w tegorocznej interpretacji ... dziecko musi zgłosić w urzędzie skarbowym na druku SD-Z2. Obdarowany ma na to pół roku od ...

  czytaj więcej

 • Spłata kredytu przez najbliższych to nie darowizna

  Spłata kredytu przez najbliższych to nie darowizna

  zdjęcie główne Złożenie formularza SD-Z2 jest wymagane, aby móc skorzystać ze zwolnienia z podatku przewidzianego dla ... obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn. Syn nie musi więc składać SD-Z2. W uzasadnieniu dyrektor izby odwołał się do zasady solidarności dłużników zapisanej ...

  czytaj więcej

 • Od 2015 r. osoby fizyczne łatwiej wyślą kolejne e-deklaracje

  Od 2015 r. osoby fizyczne łatwiej wyślą kolejne e-deklaracje

  ... formularze na potrzeby podatku od spadków i darowizn (SD-3, SD-3A, SD-Z2), PCC 3/A, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R) ... przesyłać od 1 stycznia 2015 r. Z kolei deklaracje i korekty deklaracji SD-Z2, SD-3, SD-3/A oraz PCC-3/A będzie można ...

  czytaj więcej

 • Pieniądze ze spadku zgłaszamy fiskusowi

  Pieniądze ze spadku zgłaszamy fiskusowi

  ... powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Odziedziczoną gotówkę podatnicy zgłaszają fiskusowi na druku SD-Z2 lub SD-3, w zależności od stopnia pokrewieństwa między spadkodawcą i ... w zależności od stopnia pokrewieństwa (grupy podatkowej). – Wraz ze złożeniem formularza podatkowego (SD-Z2 lub SD-3) w przypadku nabycia środków pieniężnych tytułem dziedziczenia brak ...

  czytaj więcej

 • Pomyłka w drukach nie pozbawia rodzinnej ulgi

  ... do zasady zgłoszenia takiego dokonuje się na formularzu SD-Z2 (chociaż w obiegu nadal jest spełniający taką ... nastąpiło na przeznaczonym do tego formularzu, czyli druku SD-Z2. Oznacza to, że również w przypadku gdy ... niewłaściwym formularzu, tj. na formularzu SD-3 zamiast SD-Z2, stanowi to błąd formalny, który nie ...

  czytaj więcej

 • Zapis windykacyjny trzeba zgłosić fiskusowi

  ... spadków i darowizn. Zakładają one wprowadzenie w zeznaniu SD-3 i zgłoszeniu SD-Z2 m.in. informacji o zapisie windykacyjnym. Nowe rozporządzenia miałyby wejść w ... , aby do 31 grudnia 2012 r. podatnicy mogli składać SD-3 i SD-Z2 według dotychczasowych wzorów, co pozwoli wykorzystać zapasy formularzy. Ta możliwość nie ...

  czytaj więcej

 • Dla fiskusa zięć i synowa to nie najbliższa rodzina dlatego zapłacą podatek od darowizny

  Dla fiskusa zięć i synowa to nie najbliższa rodzina dlatego zapłacą podatek od darowizny

  ... miejsca zamieszkania obdarowanego. Zgłoszenie składa się na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od nabycia. Termin ... kwoty wolnej od podatku. Podatnik, który zapomni złożyć SD-Z2, straci zwolnienie Na złożenie informacji o darowiźnie na druku SD-Z2 podatnicy mają pół roku. Chociażby jednodniowe ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne