urząd skarbowy pit 4r

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu urząd skarbowy pit 4r. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące urząd skarbowy pit 4r.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Prowadzisz blog? Zobacz, jak rozliczyć się z fiskusem

  Prowadzisz blog? Zobacz, jak rozliczyć się z fiskusem

  Założyłam dziennik internetowy i zamierzam pisać o najnowszych zmianach w prawie medycznym oraz o nowych lekach – opowiada pani Maria, która nie podjęła jeszcze decyzji, czy będzie to robić hobbystycznie, czy też stanie się to jej sposobem na życie. Zastanawia się, w jaki sposób będzie musiała rozliczyć ewentualne przychody z reklam i czy będzie miała jeszcze inne obowiązki wobec fiskusa.

  czytaj więcej

 • PIT wyślemy przez e-Deklaracje, a nie Portal Podatkowy

  PIT wyślemy przez e-Deklaracje, a nie Portal Podatkowy

  Jarosław Wyszyński W rozliczeniu za 2014 r. podatnik będzie mógł pobrać dane do wypełnienia PIT-37. Powinien je sprawdzić i dopiero wtedy wysłać deklarację do urzędu

  czytaj więcej

 • Obowiązki podatników i płatników w styczniu

  Obowiązki podatników i płatników w styczniu

  Pierwszy miesiąc roku to czas na wybór formy opodatkowania, a także na złożenie wielu deklaracji i zeznań. Do 2 lutego 2015 r. (bo koniec stycznia to sobota) muszą rozliczyć się z fiskusem przede wszystkim przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

  czytaj więcej

 • PIT 2014: Papierowe deklaracje dla płatników rozliczających nie więcej niż 5 osób

  PIT 2014: Papierowe deklaracje dla płatników rozliczających nie więcej niż 5 osób

  Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki. Mają one zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

  czytaj więcej

 • Kalendarz dla pracodawcy w 2015 r.: Kiedy i o czym należy pamiętać

  Kalendarz dla pracodawcy w 2015 r.: Kiedy i o czym należy pamiętać

  Koniec roku i początek kolejnego to najbardziej intensywny czas dla działów kadrowych. Obowiązków, o których powinny pamiętać, jest bardzo dużo, począwszy od ustalenia planów urlopowych, przez rozliczenie godzin nadliczbowych wypracowanych na przełomie roku, aż do decyzji związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Aby pomóc kadrowcom odnaleźć się w gąszczu tych obowiązków, przygotowaliśmy specjalny kalendarz, w którym zaznaczyliśmy najważniejsze daty, o których trzeba pamiętać w danych miesiącach.

  czytaj więcej

 • Kto, kiedy i jaką deklarację składa

  Kto, kiedy i jaką deklarację składa

  czytaj więcej

 • Niania rozliczy się z fiskusem samodzielnie

  Niania rozliczy się z fiskusem samodzielnie

  Jestem rozwódką i chciałabym zatrudnić nianię dla mojego rocznego dziecka w ramach „umowy uaktywniającej”. Martwi mnie tylko, czy jako na pracodawcy ciążyć będzie na mnie obowiązek pobierania i rozliczania podatku – pyta pani Katarzyna

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka

  Jak rozliczyć organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka

  Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie imprez okolicznościowych. Na początku maja 2015 r. otrzymała zlecenie od jednej z firm na organizację Dnia Dziecka w sobotę 30 maja 2015 r. Zgodnie z umową zobowiązała się zapewnić animatorów zabaw (m.in. pokaz baniek mydlanych, zabawy ruchowe i taneczne, malowanie twarzy kredkami), catering (grill, słodycze i napoje). Obchody Dnia Dziecka odbyły się w siedzibie zleceniodawcy (na placu przez budynkiem biura i w wynajętym przez zleceniodawcę namiocie). Zgodnie z umową podatniczka ma otrzymać wynagrodzenie w wysokości 7000 zł netto na podstawie wystawionej przez nią faktury.

  czytaj więcej

 • PIT za Outsourcing to obowiązek nowego pracodawcy

  PIT za Outsourcing to obowiązek nowego pracodawcy

  Przedsiębiorca, który przekaże swoich pracowników firmie zewnętrznej, nie musi sporządzać PIT-11 ani PIT-4 – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby.

  czytaj więcej

 • Rozliczenia 2016: Płatnik PIT musi się rozliczyć w lutym z fiskusem

  Rozliczenia 2016: Płatnik PIT musi się rozliczyć w lutym z fiskusem

  Deklaracje, informacje i roczne obliczenie podatku za osoby fizyczne trzeba przesyłać do urzędów skarbowych elektronicznie. Zwolnione z tego są tylko podmioty rozliczające nie więcej niż pięć osób fizycznych.

  czytaj więcej

 • Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku

  Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku

  W pierwszym miesiącu roku istotne są dwa terminy, których muszą dotrzymać podatnicy i płatnicy – 20 stycznia oraz 31 stycznia (a w 2016 r. 1 lutego – ze względu na to, że 31 stycznia wypada w niedzielę).

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  Jak rozliczyć wypoczynek letni dla dzieci pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy

  W ABC sp. z o.o. działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo spółka zdecydowała się dofinansować wypoczynek letni dla niepełnoletnich dzieci pracowników. Wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania. Dofinansowaniem objęty został wypoczynek w formach zorganizowanych (kolonie, obozy) przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, posiadające stosowne akredytacje kuratora oświaty. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Przyznanie dofinansowania nie jest uzależnione od statusu materialnego (dochodowego) pracownika ani nie jest różnicowane w zależności od tego statusu. Wypłaty pierwszych dofinansowań spółka dokona w okresie 18–20 lipca 2016 r. Dotyczyć one będą dzieci korzystających z wypoczynku w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. Łączna kwota dofinansowań za ten okres wynosi 4000 zł (otrzyma je 8 pracowników). Dofinansowania zostaną przelane na rachunek bankowy uprawnionych pracowników w dniach 18–20 lipca 2016 r. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek i jego charakter w terminie 7 dni od dnia zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma 7 dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak prawidłowo spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie na gruncie CIT i VAT? Czy na spółce ABC jako płatniku ciążą jakieś obowiązki w zakresie PIT? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć świadczenia urlopowe dla pracowników

  Jak rozliczyć świadczenia urlopowe dla pracowników

  ABC sp. o.o. zatrudnia 12 pracowników (według stanu na 1 stycznia 2016 r. w przeliczeniu na pełne etaty). Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na pełny etat. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych spółka nie utworzyła zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lecz wypłaca świadczenia urlopowe każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 11 lipca 2016 r. zostało wypłacone świadczenie urlopowe pracownikowi udającemu się na urlop w okresie od 12 do 28 lipca 2016 r. w wysokości 1000 zł (ustalonej przez pracodawcę). Świadczenie to zostało w 2016 r. wypłacone temu pracownikowi po raz pierwszy. Pracownik, któremu wypłacono to świadczenie urlopowe, jest zatrudniony na pełny etat w normalnych warunkach. Jak spółka ABC powinna rozliczyć wypłatę świadczenia urlopowego na gruncie CIT, PIT (obowiązki płatnika) i VAT? Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć dofinansowanie pobytu dzieci pracowników w żłobku lub przedszkolu

  Jak rozliczyć dofinansowanie pobytu dzieci pracowników w żłobku lub przedszkolu

  W ABC sp. z o.o. pracownicy zgłaszali zapotrzebowanie na dofinansowanie żłobka lub przedszkola. Takie dofinansowanie miałoby zachęcić wykwalifikowanych specjalistów do zmiany miejsca zamieszkania w celu zatrudnienia się w spółce. Biorąc to pod uwagę, a także uwzględniając strukturę wieku zatrudnianych osób, zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu pracownikom (ze środków obrotowych spółki) wydatków od 1 września 2016 r. Wprowadzono jednak warunek co do wysokości refundowanych wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do:

  czytaj więcej

 • Nie zawsze powstaje nieodpłatne świadczenie w spółce kapitałowej

  Nie zawsze powstaje nieodpłatne świadczenie w spółce kapitałowej

  Z członkami zarządu spółki z o.o. podpisano umowy o pracę. Uchwałą wspólników podjęto decyzję, że będą oni mieli wypłacane premie, gdy podmiot będzie dysponował wolnymi środkami finansowymi, a ich wypłata nie zakłóci utrzymania płynności finansowej. Wobec tego w 2016 roku wypłacono premie za cały 2015 rok. Czy wypłata premii stanowi składnik wynagrodzenia członków zarządu, od którego należy naliczać odsetki za zwłokę? Czy w związku z opóźnieniem wypłaty należności w spółce powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?

  czytaj więcej

 • Na początku roku płatnik PIT rozliczy się z fiskusem

  Na początku roku płatnik PIT rozliczy się z fiskusem

  Czasem firmy muszą to zrobić również za byłego pracownika. Wymaga się m.in., aby w PIT-8C wykazywać przychód od opłaconych przez pracodawcę zaległych składek ZUS.

  czytaj więcej

 • Co czeka pracodawców w 2017 roku

  Co czeka pracodawców w 2017 roku

  Oto jakie obowiązki czekają na pracodawców w 2017 roku.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników