urząd skarbowy tychy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu urząd skarbowy tychy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące urząd skarbowy tychy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • GIODO odsunięty od prac nad ustawą. Bielak-Jomaa: Nie wierzę w koncepcję superurzędu [WYWIAD]

  GIODO odsunięty od prac nad ustawą. Bielak-Jomaa: Nie wierzę w koncepcję superurzędu [WYWIAD]

  - Nie wierzę w koncepcję stworzenia superurzędu, który w ciągu 30 dni będzie w stanie rozstrzygać skargi - mówi w wywiadzie dla DGP dr Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych.

  czytaj więcej

 • Przetargi: Wypełniamy w internecie, dostarczamy na papierze

  Przetargi: Wypełniamy w internecie, dostarczamy na papierze

  Polska jest na czwartym miejscu w UE pod względem liczby użytkowników internetowego narzędzia do wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Chociaż ten podstawowy dokument przetargowy jest coraz chętniej sporządzany w sieci, to ostatecznie jest drukowany i już w formie papierowej dołączany do ofert.

  czytaj więcej

 • Czy zakup łyżworolek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

  Czy zakup łyżworolek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

  Prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym wymaga prawidłowego ustalenia przychodów, kosztów oraz odliczeń od dochodu. Koszty są najtrudniejszym z problemów. Wynika to bowiem z ogólnej definicji klauzuli uznania wydatków za koszty podatkowe oraz dużego katalogu wydatków wyłączonych z kosztów.

  czytaj więcej

 • Ulga mieszkaniowa dla bogatych, nie dla biednych

  Ulga mieszkaniowa dla bogatych, nie dla biednych

  Kto ma pieniądze, może sprzedawać i kupować nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia, nie płacąc podatku dochodowego . Gorzej ma ten, kto – by poprawić warunki lokalowe – zamienia mieszkanie w kredycie na większe.

  czytaj więcej

 • Wdowcy nie mają co liczyć na oprocentowanie nadpłat

  Wdowcy nie mają co liczyć na oprocentowanie nadpłat

  Wdowcy nie mogą liczyć na oprocentowanie nadpłaty, chyba że urząd skarbowy spóźniłby się ze jej zwrotem - mówi Helena Hankus, naczelnik Wydziału Podatków Dochodowych, Podatków Majątkowych i Sektorowych (IOD) Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

  czytaj więcej

 • Nie każdy sposób pokrycia kosztów praktyki cudzoziemca w Polsce będzie korzystny dla firmy

  Nie każdy sposób pokrycia kosztów praktyki cudzoziemca w Polsce będzie korzystny dla firmy

  Krajowa spółka zamierza przyjąć na trzymiesięczną praktykę niemieckiego rezydenta podatkowego, niemającego w Polsce ośrodka interesów życiowych. Na podstawie uzgodnień ze spółką mającą siedzibę w Niemczech, która należy do tej samej grupy kapitałowej, zamierza zapewnić praktykantowi mieszkanie na czas pobytu w Polsce, pokrywając koszty jego wynajęcia. Rodzima spółka poza wydatkami na wynajem tego lokalu oraz na zapewnienie praktyki nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z jego pobytem w Polsce. Jakie obowiązki nakładają na polskiego pracodawcę rodzime przepisy podatkowe w związku z organizacją takich praktyk?

  czytaj więcej

 • ZBP: Termin 1 września na raportowanie przez banki JPK jest nierealny

  ZBP: Termin 1 września na raportowanie przez banki JPK jest nierealny

  Nierealne jest, aby 1 września tego roku banki uruchomiły system informowania fiskusa poprzez Jednolity Plik Kontrolny o transakcjach firm – ocenił w środę podczas Europejskiego Kongresu Finansowego dyrektor w Związku Banków Polskich dr Mariusz Zygierewicz.

  czytaj więcej

 • Wydatki rządu pod większą kontrolą suwerena. Umowy będą udostępniane w internecie

  Wydatki rządu pod większą kontrolą suwerena. Umowy będą udostępniane w internecie

  Wszystkie ministerstwa oraz kancelaria premiera mają udostępniać rejestry zawartych przez siebie umów w internecie – przewiduje projekt rozporządzenia resortu cyfryzacji.

  czytaj więcej

 • Mazowieckie: W Wólce Kosowskiej zlikwidowano dwa nielegalne kasyna

  Mazowieckie: W Wólce Kosowskiej zlikwidowano dwa nielegalne kasyna

  Funkcjonariusze Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej dwa nielegalne kasyna prowadzone prawdopodobnie przez azjatycką grupę przestępczą - wynika z informacji PAP.

  czytaj więcej

 • NIK: Państwo przyjaźniejsze dla podatników, ale zaległości podatkowe rosną

  NIK: Państwo przyjaźniejsze dla podatników, ale zaległości podatkowe rosną

  NIK pozytywnie oceniła wprowadzenie tzw. miękkiej egzekucji podatkowej, która zwiększa zaufanie do organów podatkowych i odciąża je od prowadzonych postępowań administracyjnych. Zwraca jednak uwagę, że zaległości podatkowe rosną i to szybciej niż dochody z podatków.

  czytaj więcej

 • Wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu noweli ustawy o VAT autorstwa Nowoczesnej

  Wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu noweli ustawy o VAT autorstwa Nowoczesnej

  O odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o VAT, złożonego przez klub Nowoczesnej, wniósł w piątek w sejmowej debacie przedstawiciel klubu PiS.

  czytaj więcej

 • Fiskus błędnie ogranicza zapłatę podatku przez osobę trzecią

  Fiskus błędnie ogranicza zapłatę podatku przez osobę trzecią

  Nie ma podstaw, by twierdzić, że wpłata podatku w imieniu podatnika przez podmiot działający w roli posłańca nie prowadzi do prawnie skutecznego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

  czytaj więcej

 • W jaki sposób biuro podróży powinno wykazać sprzedaż wycieczki na Maltę

  W jaki sposób biuro podróży powinno wykazać sprzedaż wycieczki na Maltę

  Podatniczka (podatnik VAT czynny) prowadzi małe biuro podróży. 2 czerwca 2017 r. nabyła we własnym imieniu i na własny rachunek od oddziału niemieckiego biura podróży w Polsce 10 miejsc na wycieczkę 7-dniową na Maltę (23–29 czerwca 2017 r.). Nabyta usługa ma charakter kompleksowej usługi turystycznej obejmującej przelot samolotem, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu na Malcie oraz ubezpieczenie. Koszt jednego miejsca to 3500 zł. Zakup usługi został udokumentowany wystawioną i otrzymaną przez podatniczkę 2 czerwca 2017 r. fakturą na kwotę 35 000 zł (faktura nie zawierała stawki i kwoty VAT, zawierała natomiast adnotację „procedura marży dla biur podróży”). Za nabyte miejsca wycieczkowe podatniczka zapłaciła przelewem na rachunek oddziału niemieckiego biura podróży 2 czerwca. Przedmiotowe miejsca na wycieczkę na Maltę podatniczka sprzedała we własnym imieniu i na własny rachunek w połowie czerwca 2017 r. osobom indywidualnym w cenie 4000 zł za miejsce (pobierając z góry zapłatę). Sprzedaż wycieczek tym osobom została udokumentowana wyłącznie paragonami fiskalnymi. Jak powinna rozliczyć VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych od zakupu i sprzedaży tych miejsc wycieczkowych? Podatniczka rozlicza się podatkiem liniowym i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Podatek od towarów i usług i zaliczki na PIT płaci za okresy miesięczne. Podatniczka posiada status mikroprzedsiębiorcy.

  czytaj więcej

 • Skarbówka uczy się pisać listy. Cel: Wyegzekwować podatki

  Skarbówka uczy się pisać listy. Cel: Wyegzekwować podatki

  Sukces w ściganiu dłużników PIT daje tylko groźba kary i jej nieuchronność, ale napisana prostym językiem. Ale warto też pokazać zalety płacenia danin.

  czytaj więcej

 • Darowane nie jest kosztem u tego, kto nie ma firmy

  Darowane nie jest kosztem u tego, kto nie ma firmy

  Kto wnosi do spółki wierzytelność otrzymaną wcześniej w darowiźnie, ten nie pomniejszy przychodu z objęcia udziałów o jej wartość – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Kadry decydują o wszystkim, czyli jak elity wierne PiS zastępują układ

  Kadry decydują o wszystkim, czyli jak elity wierne PiS zastępują układ

  Partia w ekspresowym tempie wymienia kluczowych urzędników i menedżerów. Zbadaliśmy skalę tego zjawiska. Polski model administracji ma – w teorii – zapewniać ciągłość zarządzania krajem. Urzędnicy realizują zadania powierzane im przez ministrów, wojewodów i szefów urzędów centralnych, niezależnie od ugrupowania politycznego, które reprezentują.

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Podatek od spadków i darowizn w 2017 roku. Kiedy trzeba dokonać zapłaty?

  Podatek od spadków i darowizn w 2017 roku. Kiedy trzeba dokonać zapłaty?

  Kiedy obdarowany musi zapłacić podatek? Jaka kwota musi trafić do fiskusa z tytułu podatku od spadków i darowizn? Przedstawiamy najważniejsze zasady obowiązujące w 2017 roku.

  czytaj więcej

 • Przez ponad 20 lat firmy potrącały podatek, którego nie było

  Przez ponad 20 lat firmy potrącały podatek, którego nie było

  Od 24 lat w polskiej wersji językowej umowy zawartej przez nasz kraj z Portugalią był błąd. Minister spraw zagranicznych właśnie go sprostował. Przedsiębiorców kosztowało to 10-procentową daninę.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników