zfśs podatek

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zfśs podatek. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zfśs podatek.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Pracownicy otrzymają z ZFŚS 380 zł bez podatku

  Limitowane zwolnienie z podatku dochodowego do 380 ... przez pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz funduszy związków ... będzie musiał odprowadzić podatku, tym bardziej że ... trzeba już odprowadzić podatek. – Maksymalnie zatem pracownik ... mógł uzyskać bez podatku świadczenia rzeczowe i ... pieniężnych) ze środków ZFŚS lub funduszu związków ... objąć zwolnieniem z podatku dochodowego bony, ...

  czytaj więcej

 • Bez regulaminu <strong>ZFŚS</strong> pracownik zapłaci PIT

  Bez regulaminu ZFŚS pracownik zapłaci PIT

  ... z PIP. Utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) pociąga za sobą ... , że wolne od podatku są wypłaty pieniężne ... świadczeń ze środków ZFŚS. Stworzenie funduszu Z ... . 8 ustawy o ZFŚS wynika, że pracodawca ... pracodawcy, którzy utworzyli ZFŚS powinni ustalić jego ... całości ze środków ZFŚS, w związku z ... świadczenia otrzymane z ZFŚS związane z ...

  czytaj więcej

 • Dofinansowanie z ZFŚS: Pracodawca może żądać oświadczenia o dochodach

  ... wypoczynku, wolnych od podatku (art. 21 ust. ... ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) do wypoczynku (zorganizowanego) ... kwota wolna od podatku nie jest limitowana. ... wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od ... 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... zasad rozdzielania środków ZFŚS na poszczególne cele, ... . 2 ustawy o ZFŚS). Regulamin może ...

  czytaj więcej

 • Jaki <strong>podatek</strong> od wakacji

  Jaki podatek od wakacji

  ... z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego i składek ... wyznaczaniu zaliczki na podatek dochodowy. [przykład 1] ... czym pierwsza ma ZFŚS, druga zrezygnowała z ... w ustawie o ZFŚS, a trzecia, chociaż ... formalności do nietworzenia ZFŚS i do tego, ... u pracowników na podatek dochodowy. Mimo ... leczeniu: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ...

  czytaj więcej

 • Wpłaty na <strong>ZFŚS</strong> to koszt pracodawcy

  Wpłaty na ZFŚS to koszt pracodawcy

  ... roku) musi działać zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). W zakładach pracy ... pracodawcy mogą tworzyć ZFŚS na zasadzie dobrowolności ... stosowania przepisów o ZFŚS, ustawodawca definiuje. Chodzi ... socjalnej, ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ... 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... . 592 ze zm.). ZFŚS tworzy się z ... ustawy o ZFŚS). Przepisy określają ...

  czytaj więcej

 • Pracodawca rozlicza VAT i <strong>podatek</strong> dochodowy od wypłaconych nagród

  Pracodawca rozlicza VAT i podatek dochodowy od wypłaconych nagród

  ... 2004 r. o podatku od towarów i ... do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu ... tytułu obowiązki w podatku dochodowym? W przypadku ... 1991 r. o podatku dochodowym od osób ... . zm.) wolna od podatku jest wartość otrzymanych ... całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać wydatki na ZFŚS

  ... firma musi tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Obowiązek taki zasadniczo ... . Mniejsi pracodawcy tworzą ZFŚS na zasadach dobrowolności. ... rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... związane z utrzymywaniem ZFŚS obciążają koszty działalności ... . 6 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. ... na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do ... równowartość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń ...

  czytaj więcej

 • Kiedy można zaliczyć odpis na ZFŚS do kosztów uzyskania przychodu

  ... pierwszej wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w wysokości co ... dobrowolnych zwiększeń środków ZFŚS, które w danym ... naliczenia odpisu na ZFŚS stanowi przeciętna planowana ... i zwiększenia na ZFŚS, o ile środki ... dokonanie odpisu na ZFŚS nie daje prawa ... przekaże na rachunek ZFŚS kwoty zaległe, tj. ... w ustawie o ZFŚS mogą być ...

  czytaj więcej

 • Imprez finansowanych z ZFŚS nie trzeba różnicować

  ... organizowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ... tego, czy z ZFŚS w ogóle można ... mogą iść środki ZFŚS. Jednym z celów ... finansowane ze środków ZFŚS, czy też nie. ... kosztów ze środków ZFŚS. W efekcie należy ... sfinansowana ze środków ZFŚS, jeżeli będzie mieściła ... sfinansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ... tym, że podatek musiał zapłacić ...

  czytaj więcej

 • Zakładowe żłobki i kluby dziecięce można finansować ze środków ZFŚS

  ... nowelizacja ustawy o ZFŚS, wprowadzona przez ustawę ... . Zwiększenie odpisu na ZFŚS Wysokość odpisu podstawowego ... . Wpłacone odpisy na ZFŚS stanowią koszt uzyskania ... opłat ze środków ZFŚS. Nie oznacza to ... , u którego funkcjonuje ZFŚS, ma obowiązek utworzenia ... . Zasady gospodarowania środkami ZFŚS, w tym przeznaczania ... funduszu. Pomoc z ZFŚS powinna być przyznawana ... odpisów na ZFŚS są kosztami ...

  czytaj więcej

 • <strong>ZFŚS</strong> w pytaniach i odpowiedziach

  ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach

  - Zasady tworzenia ZFŚS- Świadczenia urlopowe- Naliczanie odpisu- Ustalanie liczby zatrudnionych- Korekta na koniec roku- Gospodarowanie funduszem- Świadczenia z ZFŚS a podatki zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • Za karnet od szefa trzeba zapłacić podatek

  ... pracownik musi zapłacić podatek - pyta pani Magdalena ... trzeba będzie zapłacić podatek. Łukasz Karwacki, konsultant ... przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób ... należną zaliczkę na podatek dochodowy (analogicznie jak ... pracodawcę finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ... PIT, wolna od podatku jest wartość rzeczowych ... pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób ... wolna od podatku wartość świadczeń ...

  czytaj więcej

 • Zorganizowanie żłobka lub klubu dziecięcego może zwiększyć <strong>ZFŚS</strong>

  Zorganizowanie żłobka lub klubu dziecięcego może zwiększyć ZFŚS

  ... wielu pracodawców jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS). Zmiana definicji Ustawa ... 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS) określa zasady tworzenia przez pracodawców ZFŚS i zasady gospodarowania jego środkami. ZFŚS jest przeznaczony ... funkcjonował. Odpisy na ZFŚS w 2011 r. ZFŚS tworzy się: z ...

  czytaj więcej

 • Wypoczynek dofinansowany z <strong>ZFŚS</strong> bez VAT

  Wypoczynek dofinansowany z ZFŚS bez VAT

  ... świadczenia podlegają temu podatkowi? zdjęcie główne ... 1 ustawy o podatku od towarów i ... finansowania wypoczynku z ZFŚS pomocne może okazać ... regulacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... . Przewiduje ona, że ZFŚS służy finansowaniu działalności ... formami wypoczynku. Środki ZFŚS trzeba gromadzić na ... tego ustawa o ZFŚS. Zatem firma, która ... ) w ramach ZFŚS usług związanych ...

  czytaj więcej

 • Czy od biletu na sylwestra trzeba zapłacić podatek

  ... opłacone ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. ... biletów będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób ... przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość ... całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ... sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. ... pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Pracownik wykaże ... r. o podatku dochodowym od ...

  czytaj więcej

 • Odpis na ZFŚS nie zawsze jest kosztem podatkowym

  ... funduszy: szkoleniowego i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przynosi podatkowe korzyści ... pracowników finansowane z ZFŚS są zwolnione z ... . Pozostali mogą tworzyć ZFŚS na zasadach dobrowolności. ... Tax-Net Księgowość Podatki Doradztwo wyjaśnia, że ZFŚS tworzy się z ... na rachunek bankowy ZFŚS do 30 września ... głównych przeszkód tworzenia ZFŚS przez małych pracodawców ...

  czytaj więcej

 • "Pożyczek z <strong>ZFŚS</strong> nie można opodatkować VAT"

  "Pożyczek z ZFŚS nie można opodatkować VAT"

  ROZMOWA • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) ma obowiązek tworzyć ... , tj. ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ... danego pracodawcy regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. ... swobodnie wykorzystywać środków ZFŚS, gdyż jego rola ... tymi środkami. • Z ZFŚS pracodawcy często udzielają ... przez pracodawcę z ZFŚS na cele mieszkaniowe ... oprocentowanych pożyczek z ZFŚS, powinien być ...

  czytaj więcej

 • <strong>Podatek</strong> od nieruchomości: Właściciele lokali ponoszą odpowiedzialność karną skarbową

  Podatek od nieruchomości: Właściciele lokali ponoszą odpowiedzialność karną skarbową

  ... formularzach. Problem dotyczy druków podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ... wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (składają ... Regulacje ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ... i informacja na podatek od nieruchomości są ... np. deklaracja dotycząca podatku dochodowego od osób ... od wysokości narażenia podatku na uszczuplenie. W ...

  czytaj więcej

 • Nie od każdego bonusu dla pracownika jest podatek

  ... są zwolnione z podatku dochodowego od osób ... są finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Co więcej, zasilenie kart z  ZFŚS nie powoduje zwiększenia ... . Takie dofinansowanie z ZFŚS nie podlega PIT ... do lat 18 podatek dochodowy w ogóle ... jest zwolniona z podatku dochodowego od osób ... kartach finansowane z  ZFŚS nie powodują ...

  czytaj więcej

 • Nieprawidłowe wypłaty z ZFŚS będą oskładkowane

  ... rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób ... oskładkowane wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) przeznaczone na cele socjalne. Zasady tworzenia ZFŚS oraz gospodarowania jego ... reguluje ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. ... zawodowych. Ustawa o ZFŚS przewiduje, że przyznanie ... wydawaniu pieniędzy z ZFŚS jest warunkiem koniecznym, ... lub finansową z ZFŚS na podstawie ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Marzec 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej