zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

  ... sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych ... którym osoba, przystępująca do ubezpieczenia, nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoba przystępująca do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego musi zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny, jeżeli ... rodzic, który podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik, powinien zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko jako ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób zgłosić rodzinę do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS

  ... ma także prawo do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS nowo ... potwierdzeniem jest aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli zainteresowany nie ... zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. ... mogą korzystać dzieci zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego do czasu ukończenia przez ... jest członkiem rodziny ubezpieczonego i został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do leczenia finansowanego przez ...

  czytaj więcej

 • Jak zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

  ... 26 lat. Jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię. Czy ... nie powinienem zgłosić jej do tego ubezpieczenia? Tak Osoba, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny. ... .in. pracownik) musi zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego tylko członków rodziny, ... powyższe powinien pan zgłosić żonę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. ...

  czytaj więcej

 • ... sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych ... raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych ...

  Płatnicy składek mogą do wyczerpania zapasów posługiwać się ... 17 zmienianego rozporządzenia, gdy zgłoszenia, raporty i deklaracje przekazywane ... jednak trwać dłużej niż do 31 grudnia 2013 r. ... , ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r. ... stosuje się kody tytułu ubezpieczenia i kody świadczenia obowiązujące do 31 października 2013 ...

  czytaj więcej

 • Kto może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego

  ... tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli: ● ma obywatelstwo ... jej terytorium. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu nie zależy od ... wieczorowym. Jest on ubezpieczony (z tytułu bycia ... nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ... nie może być do tego ubezpieczenia zgłoszony jako członek rodziny. ... Gazeta Prawna: Kto może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego .

  czytaj więcej

 • Pracujący rodzic zgłasza uczące się dziecko <strong>do</strong> <strong>ubezpieczenia</strong> <strong>zdrowotnego</strong>

  Pracujący rodzic zgłasza uczące się dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego

  ... podlega wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. ... powinna ona zostać zgłoszona do ubezpieczenia np. przez uczelnię ... przez uczelnie do ubezpieczenia tylko wtedy, ... może być bowiem zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny ... . 35-letnia córka zgłoszona przez rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, ... nie mogłaby być zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Zgłoszenie</strong> dziecka <strong>do</strong> <strong>ubezpieczenia</strong> to nie przesadna biurokracja

  Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia to nie przesadna biurokracja

  ... osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, określając warunki zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia. Zgodnie z nimi ... wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zgłaszającego. Aby zgłosić dziecko do ubezpieczenia rodzic ... , których ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie powinno zostać dokonane ... skutki niesie nie zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia? Zgłoszenie do ubezpieczenia jest istotne, ponieważ ...

  czytaj więcej

 • Jak przystąpić <strong>do</strong> dobrowolnego <strong>ubezpieczenia</strong> <strong>zdrowotnego</strong>

  Jak przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

  ... ? Osoba, która przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek zgłosić do niego członków rodziny, ... wspólnym gospodarstwie domowym. Zgłoszenie ojca do ubezpieczenia zdrowotnego zależy więc od ... nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Gdy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek ... do ubezpieczenia dobrowolnie. Prawo do świadczeń zdrowotnych ... . Jestem samotny, więc zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzinę nie ...

  czytaj więcej

 • Czy zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego

  czytaj więcej

 • Trwa testowanie systemu eWUŚ. Od 1 stycznia <strong>do</strong> lekarza bez dowodu <strong>ubezpieczenia</strong> <strong>zdrowotnego</strong>

  Trwa testowanie systemu eWUŚ. Od 1 stycznia do lekarza bez dowodu ubezpieczenia zdrowotnego

  ... wyjaśnić kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika ... się, czy została zgłoszona do ubezpieczenia przez głównego ubezpieczonego. Taka sytuacja dotyczyć ... nie został ponownie zgłoszony do ubezpieczenia przez swojego ... niepracujące, które miały zgłoszone ubezpieczenie zdrowotne z racji ubezpieczenia małżonka lub rodzica. ... nie zostali ponownie zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców. W ...

  czytaj więcej

 • Zwolniony pracownik musi mieć inny tytuł <strong>do</strong> <strong>ubezpieczenia</strong>

  Zwolniony pracownik musi mieć inny tytuł do ubezpieczenia

  ... traci automatycznie tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego z chwilą wyrejestrowania ... opłacającej składkę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. W takiej sytuacji ... . Jednak mimo utraty ubezpieczenia zdrowotnego zarówno były pracownik, ... byłego pracownika obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z jakiegokolwiek innego ... umowy-zlecenia) i zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku braku ... ubezpieczenia zdrowotnego ...

  czytaj więcej

 • Od kiedy osoba samozatrudniona ma prawo <strong>do</strong> <strong>ubezpieczenia</strong> <strong>zdrowotnego</strong>

  Od kiedy osoba samozatrudniona ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego

  ... nie jest objęty ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu, musi zgłosić się do ZUS do objęcia ubezpieczeniem spolecznym, a także zdrowotnym. Wiele osób prowadzących ... momentu ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego – czy od daty ... o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków ... późn. zm.). Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za ... po zgłoszeniu osoby podlegającej ...

  czytaj więcej

 • Jak naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP

  ... zlecenia został on zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 1 lutego ... ubezpieczeniu zdrowotnemu) są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego ... składek dokonuje również zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny ubezpieczonego. Ubezpieczony jest bowiem zobowiązany zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Zgłoszenie członków rodziny ubezpieczony dokonuje za pośrednictwem ...

  czytaj więcej

 • Czy uczelnia zgłasza studenta do ubezpieczenia zdrowotnego

  czytaj więcej

 • Czy warto zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego

  Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu mogą podlegać ... objęte są obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. ... o świadczenie usług, do której zgodnie z ... , na podstawie skierowania do pracy, w czasie ... , że samo przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie zapewnia prawa do zasiłków. Przysługują one ... , gdy składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ... . Nabycie prawa do zasiłku chorobowego ...

  czytaj więcej

 • Dwa miliony Polaków nie mają <strong>ubezpieczenia</strong> <strong>zdrowotnego</strong>

  Dwa miliony Polaków nie mają ubezpieczenia zdrowotnego

  Ogółem pozbawione prawa do świadczeń ubezpieczeniowych są ... o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ... , które straciły prawo do ubezpieczenia, ale nie zostało to zgłoszone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. PRAWO Do przychodni tylko z ... , czy mamy prawo do świadczenia zdrowotnego w ramach NFZ, ... pacjent ma prawo do świadczenia zdrowotnego w ramach NFZ. ...

  czytaj więcej

 • Rodzic ma obowiązek <strong>zgłosić</strong> dziecko <strong>do</strong> <strong>ubezpieczenia</strong>

  Rodzic ma obowiązek zgłosić dziecko do ubezpieczenia

  ... o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ... ma prawny obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia osoby, która sama ... opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Do tej grupy należą ... ,- z przyznanym prawem do emerytury,- rolnicy ubezpieczeni w KRUS. Wszyscy ... narodzinach potomka powinni zgłosić się do podmiotu opłacającego za ... nie mają prawa do ubezpieczenia. Nie mogą więc ...

  czytaj więcej

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Kto może ją otrzymać?

  Ubezpieczenie zdrowotne opłacane w Polsce ... prawo do świadczeń jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Mogą ją otrzymać osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowie rodziny zgłoszeni do NFZ do objęcia nim. EKUZ ... granicą ma prawo do świadczeń zdrowotnych na takich samych ... lepiej wykupić dodatkowe ubezpieczenie. EKUZ powinien wystarczyć do bezpłatnego uzyskania świadczenia ...

  czytaj więcej

 • Student z prawem do ubezpieczenia w NFZ

  ... sytuacji podlega bowiem zgłoszeniu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię jako ... gdy żak został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako małżonek osoby ... Jeśli student został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, to ... część miesiąca. PRZYKŁAD Do ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić współmałżonek Osoba studiująca została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez męża. Dlatego ...

  czytaj więcej

 • Do końca marca składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników odprowadzi budżet

  ... opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach. ... . o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 ... nie tylko rolników zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, ale także domowników, ... raz pierwszych zgłaszanych do ubezpieczenia konieczne będzie wypełnienie ... UD-2Z, czyli zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – dodaje Maria Lewandowska. ... . Eksperci przypominają, że ubezpieczenie zdrowotne obejmuje ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej