zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Arak: Ubezpieczenie, czyli wyłudzenie

  Arak: Ubezpieczenie, czyli wyłudzenie

  Państwo każe płacić za ubezpieczenie zdrowotne 23 tysiącom Polaków rocznie. Nie sposób nie nazwać tego wyłudzeniem, skoro w naszym kraju istnieje system powszechnej ochrony zdrowia. W Polsce są dwie drogi do uzyskania prawa do ochrony zdrowia. Pierwsza to uczyć się i być ubezpieczonym razem z rodzicami, być żoną lub mężem osoby opłacającej składkę, zarejestrować się w urzędzie pracy, gdy nie ma się pracy, lub pracować na umowę o pracę czy zlecenie, gdzie składki zdrowotne są odprowadzane. Można też posiadać status studenta (lub doktoranta), który umożliwia dostęp do publicznej ochrony zdrowia.

  czytaj więcej

 • Były opiekun z zasiłkiem dla bezrobotnych lub świadczeniem przedemerytalnym

  Były opiekun z zasiłkiem dla bezrobotnych lub świadczeniem przedemerytalnym

  Osoba, która przestała otrzymywać jedno ze świadczeń opiekuńczych, będzie mogła starać się o zasiłek z urzędu pracy lub świadczenie przedemerytalne. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy utrata prawa do wsparcia była spowodowana śmiercią niepełnosprawnego krewnego.

  czytaj więcej

 • Nowe zachęty do zatrudniania więźniów

  Nowe zachęty do zatrudniania więźniów

  PROBLEM: Przedsiębiorcy wiedzą, że zatrudnienie osoby osadzonej to czasem jedyny sposób na znalezienie taniego, dobrze wykwalifikowanego pracownika – i to bez konieczności odprowadzania niektórych składek czy prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Niewielu jednak korzysta z tej możliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że zachęci ich do tego wyższa dopłata do wynagrodzeń skazańców. Tymczasem barierą, której nie da się znieść, nowelizując przepisy, są stereotypy. Firmy nie chcą mówić tego wprost, ale boją się zatrudniać osadzonych. Przedstawiciele zakładów karnych uważają, że niesłusznie.

  czytaj więcej

 • Jakie zmiany planuje resort zdrowia w systemie ratownictwa medycznego?

  Jakie zmiany planuje resort zdrowia w systemie ratownictwa medycznego?

  Członkowie zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorzy medyczni będą zatrudniani wyłącznie na podstawie stosunku pracy - zakłada projekt przygotowany przez resort zdrowia. Większy ma być także wpływ ministra zdrowia i wojewodów na Państwowe Ratownictwo Medyczne.

  czytaj więcej

 • Sejmowa komisja zdrowia za projektem gwarantującym nieubezpieczonym dostęp do POZ

  Sejmowa komisja zdrowia za projektem gwarantującym nieubezpieczonym dostęp do POZ

  Obowiązkowe szczepionki od 2017 r. nadal będą finansowane z budżetu państwa, a nie przez NFZ - zakłada projekt, który we wtorek z poprawkami poparła komisja zdrowia. Projekt zakłada też bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla każdego, również dla nieubezpieczonych.

  czytaj więcej

 • Jeden przelew pozwoli ZUS lepiej kontrolować firmy

  Jeden przelew pozwoli ZUS lepiej kontrolować firmy

  Od 2018 r. każdy prowadzący działalność gospodarczą będzie mieć własny numer konta, na który będą trafiać wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli przedsiębiorcy nie dostaną informacji o nowym rachunku do końca 2017 r., będą musieli się zgłosić do swojego oddziału ZUS. Taką zmianę zakłada projekt o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez resort pracy. Nowe rozwiązania mają wejść w życie razem z jednolitą daniną.

  czytaj więcej

 • Nieubezpieczeni z dostępem do podstawowej opieki zdrowotnej. Sejm przyjął ustawę

  Nieubezpieczeni z dostępem do podstawowej opieki zdrowotnej. Sejm przyjął ustawę

  Bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla każdego, również dla nieubezpieczonych - zakłada nowela, którą w piątek przyjął Sejm. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami obowiązkowe szczepionki od 2017 r. nadal będą finansowane z budżetu państwa, a nie przez NFZ.

  czytaj więcej

 • Zmiana danych w urzędzie skarbowym. Jak to zrobić?

  Zmiana danych w urzędzie skarbowym. Jak to zrobić?

  W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza ZAP-3. W ten sposób poinformujemy urząd nie tylko o nowym rachunku bankowym, lecz także o zmianie adresu zamieszkania.

  czytaj więcej

 • Przetargi: Zamawiający zwróci się o kontrolę do inspektora pracy

  Przetargi: Zamawiający zwróci się o kontrolę do inspektora pracy

  Ważna opinia UZP. Prezes urzędu wystąpiła do głównego inspektora pracy o objęcie kontrolami wykonawców, którzy w przetargach zobowiązują się do zatrudniania na etat. Podpowiada też, jakie prace powinny zostać uznane za etatowe

  czytaj więcej

 • Powypadkowy Poradnik Poszkodowanego

  Powypadkowy Poradnik Poszkodowanego

  Nieszczęśliwe zdarzenia mogą przytrafić się nam w każdej chwili: na spacerze, w drodze do pracy, na zakupach. O zwichnięcie, skręcenie stawu, czy złamanie nie jest trudno. Eksperci Gothaer TU S.A. przygotowali specjalny Powypadkowy Poradnik Poszkodowanego. Co zrobić, jeśli zdarzy nam się wypadek? Jak się zachować i o czym warto pamiętać?

  czytaj więcej

 • Jakie urzędowe sprawy załatwimy przez internet?

  Jakie urzędowe sprawy załatwimy przez internet?

  Słyszałam, że profil zaufany, niezbędny do korzystania z oferowanych przez urzędy usług online, można wyrobić, będąc klientem banku. Logując się do bankowości elektronicznej, nie widzę jednak tego typu opcji. Kompletnie nie wiem, od czego zacząć. Zastanawiam się, czy za założenie profilu bank pobierze opłatę oraz jak dużo czasu zajmie załatwianie formalności – pisze pani Grażyna. – Nie wiem również, w czym tak dokładnie może mi pomóc posiadanie profilu zaufanego – dodaje czytelniczka.

  czytaj więcej

 • ZUS zakwestionuje umowę o dzieło nawet po pięciu latach

  ZUS zakwestionuje umowę o dzieło nawet po pięciu latach

  Po upływie tego okresu zostanie ustalona podstawa wymiaru składek, jaką płatnik powinien był zapłacić. Ale zakład i tak ich nie pobierze, bo uległy przedawnieniu. Zyska więc na tym tylko ubezpieczony

  czytaj więcej

 • Rząd za utrzymaniem ubezpieczenia zdrowotnego rolników po 1 stycznia 2017 roku

  Rząd za utrzymaniem ubezpieczenia zdrowotnego rolników po 1 stycznia 2017 roku

  Rząd opowiedział sie w czwartek za utrzymaniem ubezpieczenia zdrowotnego rolników po 1 stycznia 2017 r. - wynika z komunikatu CIR po posiedzeniu Rady Ministrów. Projekt zawiera też zmianę zasad powoływania członków rad oddziałów wojewódzkich NFZ.

  czytaj więcej

 • Jak wybrać dobry dom opieki społecznej?

  Jak wybrać dobry dom opieki społecznej?

  Kiedy nie jesteśmy już w stanie zajmować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowej opieki, postępujmy przy wyborze miejsca dla niej rozważnie. Pomoc może być udzielana w domu, podczas dziennego pobytu w ośrodku wsparcia albo stałego zamieszkania w domu pomocy społecznej. W pierwszej kolejności skontaktujmy się z pracownikami ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Tam uzyskamy informację o domach pomocy społecznej i dowiemy się wszystkiego na temat możliwości skierowania, odpłatności i umieszczenia w nim osoby bliskiej

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników