podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości – podatek lokalny pobierany przez samorząd gminny, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości.